GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Prishöjning av Svenska kraftnät 2020

Statliga Svenska kraftnät höjde avgiften för elförbrukning 1 januari 2020

Svenska kraftnät, även förkortat SvK, är den myndighet som äger det svenska stamnätet och ansvarar för att Sveriges elöverföringssystem är säkert. 

SvK styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt för att säkerställa systemdriften. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder i Sverige. Nu höjs den så kallade förbrukningsenergiavgiften, som är till för att säkerställa att inmatning och uttag av el alltid är i balans. 

Varför höjs förbrukningsenergiavgiften?

Balansen mellan inmatning och uttag av el säkerställs genom att Svenska kraftnät köper in reserver av el. Kostnaderna för att kunna använda och administrera dessa har ökat de senaste åren.

För vem höjs förbrukningsenergiavgiften?

Alla som har ett elabonnemang i Sverige får höjd avgift.

Hur stor blir ökningen av avgiften?

Ökningen blir ca 0,2 öre/kWh exklusive moms. För en lägenhetskund med en årsförbrukning runt 5 000 kWh innebär det omkring 10 kr mer per år. För en villakund med en årsförbrukning på 15 000 kWh blir det cirka 30 kr extra per år.  En företagskund med en årsförbrukning på 50 000 kwh får betala cirka 100 kr extra per år. Exemplen är exklusive moms. Avgiften ingår i elpriset. 

Men SvK:s avgifter finns ju även i mitt elnätsabonnemang?

SvK har flera olika avgifter, vissa av avgifterna läggs på elförbrukningen och andra på elnätet. Avgifterna för elnätet skall främst täcka utbyggnaden av stamnätets ledningar och kraftstationer. 

En familj samlad runt en bildskärm.

Du är trygg med oss

Det ska vara enkelt att göra hållbara val utan att bli lurad. Teckna elhandelsavtal med ett seriöst elbolag.

Kontakta oss

Vår kundservice besvarar dina frågor alla helgfria vardagar. Telefon 031-62 62 62.

Nu bygger vi Göteborgs andra solcellspark

Nya Solevi får sällskap.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus