GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solljus som filtreras genom höstlöv.

Prisjustering av Svenska kraftnät

Senast uppdaterad 24 januari 2023.

Svenska kraftnät justerar grundavgiften

Svenska kraftnät (SvK) är den statliga myndighet som äger det svenska stamnätet och ansvarar för att Sveriges elöverföringssystem är säkert. 

SvK styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt för att säkerställa systemdriften. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder i Sverige. 1 januari 2024 höjdes grundavgiften, som är till för att säkerställa att inmatning och uttag av el alltid är i balans. 

Varför höjs grundavgiften?

Balansen mellan inmatning och uttag av el säkerställs genom att Svenska kraftnät köper in reserver av el. Kostnaderna för att kunna använda och administrera dessa har ökat de senaste åren.

För vem höjs grundavgiften?

Höjningen påverkar kunder med rörligt elpris. För kunder med mixavtal påverkas den rörliga delen av höjningen.

Hur stor blir ökningen av avgiften?

Ökningen blir ca 0,45 öre/kWh exkl. moms (0,56 öre/kWh inkl. moms). För en lägenhetskund med en årsförbrukning på 3 000 kWh innebär det en höjning på omkring 17 kr inklusive moms per år, för en villakund med en årsförbrukning på 15 000 kWh blir det cirka 84 kr extra per år inklusive moms. En företagskund med en årsförbrukning på 50 000 kWh får betala cirka 225 kr extra per år exklusive moms. Svenska kraftnäts grundavgift ingår i elpriset och är inte specificerad på fakturan. 

Men SvK:s avgifter finns ju även i mitt elnätsabonnemang?

SvK har flera olika avgifter, vissa av avgifterna läggs på elförbrukningen och andra på elnätet. Avgifterna för elnätet ska främst täcka utbyggnaden av stamnätets ledningar och kraftstationer. 

En familj samlad runt en bildskärm.

Du är trygg med oss

Det ska vara enkelt att göra hållbara val utan att bli lurad. Teckna elhandelsavtal med ett seriöst elbolag.

Kontakta oss

Vår kundservice besvarar dina frågor alla helgfria vardagar. Telefon 031-62 62 62.
icon-closechevron-disc-rightmenu