GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solljus som filtreras genom höstlöv.

Prishöjning av Svenska kraftnät

Statliga Svenska kraftnät justerar sina avgifter

Svenska kraftnät, även förkortat SvK, är den myndighet som äger det svenska stamnätet och ansvarar för att Sveriges elöverföringssystem är säkert. 

SvK styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt för att säkerställa systemdriften. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder i Sverige. 1 januari 2021 höjdes den så kallade förbrukningsenergiavgiften, som är till för att säkerställa att inmatning och uttag av el alltid är i balans. 

Varför höjs förbrukningsenergiavgiften?

Balansen mellan inmatning och uttag av el säkerställs genom att Svenska kraftnät köper in reserver av el. Kostnaderna för att kunna använda och administrera dessa har ökat de senaste åren.

För vem höjs förbrukningsenergiavgiften?

Alla som har ett elabonnemang i Sverige får höjd avgift.

Hur stor blir ökningen av avgiften?

Ökningen blir ca 0,27 öre/kWh inkl moms. För en lägenhetskund med en årsförbrukning runt 5 000 kWh innebär det omkring 13 kr mer per år. För en villakund med en årsförbrukning på 15 000 kWh blir det cirka 38 kr extra per år inkl moms. En företagskund med en årsförbrukning på 50 000 kwh får betala cirka 100 kr extra per år exklusive moms. Avgiften ingår i elpriset och är inte specificerad på fakturan. Har du timprisavtal syns SvK avgiften på en egen rad. 

Men SvK:s avgifter finns ju även i mitt elnätsabonnemang?

SvK har flera olika avgifter, vissa av avgifterna läggs på elförbrukningen och andra på elnätet. Avgifterna för elnätet skall främst täcka utbyggnaden av stamnätets ledningar och kraftstationer. 

För vem sänks effektreservavgiften?

För alla kunder med ett elhandelsavtal. 

Under mycket kalla vinterdagar kan det tillfälligt uppstå situationer då prognosen för elförbrukningen överstiger tillgänglig produktion av el och möjlighet att importera el.
Svenska kraftnät har då möjlighet att ta till reserver som i förväg handlats.
Den resurs de handlat upp i förväg för effektbristsituationer kallas effektreserven. Effektreserven tas ut på förbrukning alla vardagar den 16 november till den 15 mars mellan klockan 06.00-22.00. Nu sänkt avgiften från 0,39 öre/kWh till 0,34 öre/kWh inkl. moms.  

På fakturor från oss ryms både effektreservavgiften och förbrukningsenergiavgiften i begreppet SvK avgifter.  

För mig som är Producent, vad gäller då?

Den 1 november 2021 höjer Svenska Kraftnät (SvK) grundavgiften för producenter från 0,47 Euro/MWh till 0,85 Euro/MWh vilket blir en höjning med ca 0,39 öre/kWh.

En familj samlad runt en bildskärm.

Du är trygg med oss

Det ska vara enkelt att göra hållbara val utan att bli lurad. Teckna elhandelsavtal med ett seriöst elbolag.

Kontakta oss

Vår kundservice besvarar dina frågor alla helgfria vardagar. Telefon 031-62 62 62.

Nu bygger vi Göteborgs andra solcellspark

Nya Solevi får sällskap.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus