GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Markarbeten nära ledning

Om du ska schakta, spränga eller göra andra markarbeten som kan skada underjordiska ledningar måste du först ta reda på vad som finns i marken. 

För att ta reda på vad som finns i marken beställer du en kabelanvisning via hemsidan ledningskollen. Om du som byggherre anlitar en grävare så är det grävaren som beställer utsättning. 

Det är beställarens ansvar att innan påbörjat arbete läsa igenom Bestämmelser vid markarbeten och vidtaga de åtgärder som behövs.

Vid upprepade anvisningar på samma plats debiterar vi självkostnadspris.

icon-closechevron-disc-rightmenu