GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Arbeten nära anläggning

Detta gäller dig som är byggherre, projektör eller utförare av ett arbete som kan påverka någon av Göteborg Energis anläggningar.

Göteborg Energi är en av flera ledningsägare i staden. Vid samhällsplanering, samordningsärenden, projekteringsunderlag och ledningsanvisningar ska du därför kontakta ledningskollen, en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen, där många ledningsägare är anslutna. 

Det är också beställarens ansvar att innan påbörjat arbete läsa igenom Bestämmelser vid markarbeten. Detta dokument innehåller de bestämmelser som ska följas, men är även tänkt att användas som ett projektstöd och ska underlätta för dig som planerar ett arbete som kan påverka Göteborg Energis anläggningar i Göteborg och i delar av grannkommunerna Stenungsund, Ale, Kungälv, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal och Kungsbacka kommun. 

Vid upprepade anvisningar på samma plats debiterar vi självkostnadspris.

Läs mer:

Arbetstillstånd produktionsanläggningar

Kravspecifikation för inmätning av EL, GAS, FV, FK, OPTO, BEL och SPV

 

icon-closechevron-disc-rightmenu