GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Markarbeten nära ledning

Om du skall schakta, spränga eller göra andra markarbeten som kan skada underjordiska ledningar måste du först ta reda på vad som finns i marken. 

Vid upprepade anvisningar på samma plats debiterar vi självkostnadspris.

Beställ kabelanvisning via ledningskollen . Om du som byggherre anlitar en grävare så är det grävaren som beställer utsättning.

En film om hur du hanterar våra ledningar på ett säkert sätt.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus