GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Personuppgifter på Mina sidor

Mina sidor är en gratistjänst för våra kunder där bl.a. förbrukning, avtal och fakturor visas. Alla som använder Mina sidor har ett konto i Göteborg Energis användarkatalog. Kontot skapades då du registrerade dig manuellt, eller då du loggade in första gången med BankID. 

De personuppgifter som finns i användarkatalogen är: 

  • Användarnamn
  • Namn
  • E-postadress
  • Kundid*
  • Händelselogg över senaste aktiviteter**

* Kundid är det som gör att vi kan visa data från system som hanterar energiförbrukning, avtal och fakturor, den informationen lagras alltså inte på Mina sidor, utan visas bara där.
** Den sparas i tre månader och innehåller IP-adress samt utförda händelser, t.ex. att
inloggning skett, eller att kontaktuppgifterna ändrats. Vi använder loggen för att hitta onormala aktiviteter och för att kunna säkerställa att det är du och ingen annan som loggat in. Loggen sparas i tre månader. Dessutom sparas händelsen då du skapade kontot.

I förekommande fall sparas även följande:

  • Mobilnummer*
  • Företagsnamn

*Enbart de kunder som behöver detta för inloggning till kritiska system)

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus