GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elnät

Ledningsröjning

Dags att rensa växtlighet vid ledningsgatorna 

För att du ska känna dig trygg med att vi även fortsättningsvis ska leverera din el säkert, kommer vi genomföra en upprensning vid ledningsgatorna. Berörda områden är huvudsakligen Angered, Torslanda och Gunnilse.

Högväxande träd och buskar är en säkerhetsrisk runt elledningar och vi ska därför klippa ner och röja växtlighet. Även närliggande träd som bedöms innebära en säkerhetsrisk kan i vissa fall fällas.

I trädgårdar tar vi i möjligaste mån hänsyn till fruktträd och buskar men de kan komma att beskäras om de påverkar säkerheten. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.

OBS! Kom ihåg att det alltid är livsfarligt att röra elledningar! 

Avbrottsinformation – har vi dina kontaktuppgifter?

Det här arbetet innebär inga avbrott. Men ibland behöver vi planerat bryta strömmen, och ibland är olyckan framme. Logga in på Mina sidor för att uppdatera dina kontaktuppgifter, så kan vi hålla dig informerad.

Ansvarig för projektet

Planeringsingenjör: Johan Julevik
E-post:

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

icon-closechevron-disc-rightmenu