GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Markarbeten

I takt med att staden växer bygger vi ut våra nät. Här kan du se var vi gräver och arbetar just nu.

}

Felanmälan görs dygnet runt på
031-62 62 62

Felanmälan gäller för elleverans, fjärrvärmeleverans, gasleverans, villapannor, fjärrkyla, färdig kyla och laddstolpar för elbilar. Vid avbrott på värme- och varmvattenleveranser kontaktar du din fastighetsskötare eller fastighetsägare.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up