GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Kommande avbrott

Fjärrvärme

Berörda adresser:
Hamntorget
Klädpressaregatan
Kvarnbergsgatan
Lilla Bommen
Torgatan
Östra Hamngatan

Information:
Ledningsomläggning p.g.a. det Västsvenska paket.

(Tänk på att det kan ta upp till två timmar innan värme och varmvatten är tillbaka efter avbrottets avslut.)

Berörda adresser:
Rymdtorget
Saturnusgatan
Tellusgatan

Information:
Inkoppling av ny ledning.

(Tänk på att det kan ta upp till två timmar innan värme och varmvatten är tillbaka efter avbrottets avslut.)

Berörda adresser:
Brogatan
Järntorgsgatan
Norra Allegatan
Parkgatan
Storgatan
Viktoriagatan

(Tänk på att det kan ta upp till två timmar innan värme och varmvatten är tillbaka efter avbrottets avslut.)

Fjärrkyla

Berörda adresser:
Grafiska vägen 2
Grafiska Vägen 2 C Tändstickan 3
Mektagonen samt tillbyggnader
Nellickevägen 20, Nybyggn Balder.
Nellickevägen 20-22
Sofierogatan 5

Information:
Ledningsomläggning på grund av Västsvenska Paketet

Gas

Inga planerade avbrott.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down