GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Kommande avbrott

Fjärrvärme

Berörda adresser:
Södra Vägen

Information:
Ledningsomläggning

(Tänk på att det kan ta upp till två timmar innan värme och varmvatten är tillbaka efter avbrottets avslut.)

Berörda adresser:
Blåsutgatan 1

(Tänk på att det kan ta upp till två timmar innan värme och varmvatten är tillbaka efter avbrottets avslut.)

Berörda adresser:
Blåsutgatan 7

Information:
FC reinvestering

(Tänk på att det kan ta upp till två timmar innan värme och varmvatten är tillbaka efter avbrottets avslut.)

Fjärrkyla

Berörda adresser:
Anders Carlssons gata
Bror Nilssons Gata
Forskningsgången
Lindholmsállen
Pumpgatan
Regnbågsgatan
Theres Svenssons Gata
Valdemar noréns gata

Information:
Reparation och underhållsarbete

Gas

Inga planerade avbrott.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down