GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Kommande avbrott

Fjärrvärme

Inga planerade avbrott.

Fjärrkyla

Berörda adresser:
Grafiska Vägen 2
Grafiska Vägen 2 B
Grafiska Vägen 2C Tändstickan 3
Mektagonen samt tillbyggnader

Gas

Inga planerade avbrott.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down