GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fjärrvärme

Per Dubbs gata (Sahlgrenska)

Uppdatering vecka 25

Under vecka 25 påbörjas bergsborrning i projektet (se uppdatering vecka 16) och förväntas hålla på till augusti, kanske september. Vi börjar med mindre borrdimensioner, och om det går som förväntat fortsätter vi med större dimensioner allt eftersom. Borrningen kommer självklart medföra oväsen och även stomljud. VI beklagar detta och hoppas på er förståelse. 

Uppdatering vecka 19

Under vecka 20 påbörjas schaktning i rödmarkerat område på Medicinaregatan. Schaktningen sker för att ta fram anslutningar till befintliga ledningar. Samtidigt fortsätter rörmontaget och i början av juni sker inkoppling av den nya ledningen.

Det förberedande arbetet för bergsborrningen (se uppdatering vecka 16 nedan) fortsätter och spåravstängningen är fortfarande planerad till vecka 21 - då lägger vi ner skyddsrör under spårvagnsrälsen. Beräknad start fredag kväll 26/5 och slut måndag morgon 29/5. 

Uppdatering vecka 16

Vi har påbörjat förberedande arbeten för bergsborrningen i rödmarkerat område. Det innebär bland annat schaktningsarbeten, uppsäkring av berg med inborrning av dubb och montering av nät på bergsvägg. Det har också skett schaktning i parkeringen för att få ner skyddsrör som ska in i berget.

I det grönmarkerade området har vi också påbörjat schakt i  Medicinaregatans korsning. Vi kommer att påbörja schakt längre upp på Medicinaregatan för anslutning av ledningen om några veckor. 

Under helgen vecka 21 är en spåravstängning planerad, då vi lägger ner skyddsrör under spårvagnsrälsen. Beräknad start fredag kväll 26/5 och slut måndag morgon 29/5. 

Uppdatering vecka 13

Från och med måndag 27 mars ställs det ut en barriär och ett körfält blir avstängt i nordostlig riktning (mot Wavrinskys plats/Mölndal) på Per Dubbsgatan. Vår entreprenör börjar schakta vecka 13. Och delar av parkeringen på Medicinaregatan är avstängd för etablering.

Uppdatering vecka 12

Vecka 12 kommer vi att etablera på Sahlgrenska området och börja riva buskar, träd och stolpar och schakta i rödmarkerat område. Gångpassagen ovan mark kommer att vara avstängd på dagtid när maskiner och lastbilar är på platsen p.g.a. säkerheten. 

Bakgrund

Vi kommer att lägga om en värmeledning som behöver flyttas på grund av nybyggnationen på Medicinareberget. Arbetet sträcker sig från spårvagnshållplatsen Sahlgrenska huvudentré, genom Medicinaregatans södra parkering och upp på Medicinaregatan. I samband med detta kommer vi också behöva öppna schakt i villaområdet i Änggården.

Störningar och trafikpåverkan

Arbetena medför att framkomligheten i området blir begränsad på grund av uppgrävd trottoar, färre tillgängliga körfält och parkeringar. Vi kommer att arbeta obekväma tider, såväl kvällar som nätter och helger, vilket innebär en del buller.

Ansvariga för arbetet

Projektledare Göteborg Energi
Christer
Tel: 031- 62 68 59

Byggledare Göteborg Energi
Richard
Tel: 031-62 64 38

Entreprenör Mark och Energibyggarna
E-post: info@mark-energibyggarna.se

Avbrott i värmeleveransen

Arbetet kommer att innebära två-tre större avbrott som varar i cirka 24 timmar vardera. Tidpunkten för avbrotten kommer vi att avisera till berörda fastighetsägare ungefär tre veckor i förväg. Det kan också förekomma kortare avbrott som vi kommunicerar så snart vi har möjlighet.

Berätta för dina hyresgäster

Om du är hyresvärd är det ditt ansvar att dina hyresgäster och BRF-medlemmar hålls informerade om vad som sker. Till din hjälp har du en dokumentmall som du inför de planerade avbrotten kan välja att dela ut, sätta upp i trappuppgången eller kanske skicka med e-post. Du hittar dokumentmallen och uppdaterad information under goteborgenergi.se/avbrott.

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

Avbrottsinformation

Du vet väl om att du kan få avbrottsinformation till din mobil? Logga in med Bank-ID eller lösenord på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter under Fjärrvärme - Kontaktuppgifter för avbrottsinformation.

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu