GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Person sitter vid en dator och skriver anteckningar i ett block
Schysst elhandel

Därför finns certifieringen

Publicerad april 2021

Det skall vara tryggt och enkelt att välja elhandelsföretag. Därför finns det en certifiering som hjälper dig att hitta rätt i elhandelsdjungeln. Märkningen heter Schysst elhandel och är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Logotyp för certifieringen Schysst Elhandel - en stiliserad hand som kupas under en stiliserad glödlampa mot en rund, rosa färgplatta.

Du skall känna dig trygg

Schysst elhandel är ett sätt att lyfta fram elhandlare som genom sina säljmetoder ser till att du som kund kan känna dig trygg med vad du köper. En av dem som har stenkoll på Schysst elhandel är Energiföretagen Sveriges Catherine Lillo som är ansvarig för slutkundsmarknad el.

–Vår bransch ska stå upp för att vi levererar en bra produkt. Genom certifieringen visar vi kunderna vilka elhandelsföretag som tagit det extra steget för att trygga kundupplevelsen, säger Catherine Lillo.

– Vår bransch ska stå upp för att vi levererar en bra produkt.

Cathrine Lillo, Energiföretagen Schysst Elhandel.

Varför behövs certifieringen?

Enligt Konsumentverkets konsumentrapporter, som mäter hur det är att vara konsument på ett 40-tal marknader, är elbranschen en av de tio mest problematiska. Kunderna upplever att köpet är komplext, är missnöjda med hanteringen och har låg tilltro till försäljare. Enligt Konsumenternas energimarknadsbyrå klagar många över bristande information om uppsägningstid och höga brytavgifter när kunden byter elleverantör.

Porträtt av Cathrine Lillo, Energiföretagen.
– Vi har också sett problem med hanteringen av fullmakter. Många kunder ger en fullmakt till elhandelsföretaget med mandat att göra ett leverantörsbyte. I vissa fall känner inte kunden till att de är bundna på nuvarande avtal och då kan man drabbas av en hög brytkostnad. Det är inte heller alla som förstår att man gett en fullmakt som ibland saknar tidsgräns och används vid flera tillfällen, berättar Catherine Lillo.

I Sverige finns det 143 elhandelsföretag som säljer el till privatpersoner. Idag är 25 stycken av dem certifierande med Schysst Elhandel. Samtidigt har över hälften av kunderna en av dessa certifierade elhandelsföretag som leverantör.
– Det är ett fåtal aktörer som svärtar ner branschen och därför vill vi uppmärksamma alla de som faktiskt sköter sig, säger Catherine Lillo. 

Ärlighet och tydlighet i fokus

För att bli certifierad med Schysst elhandel förbinder sig elhandelsföretagen att hålla 18 kundlöften. Det handlar om allt från tydlig prisinformation och avtal vid telefonförsäljning till att ta särskild hänsyn till utsatta kunder genom att inte ingå avtal om det finns anledning att tro att konsumenten har svårt att förstå konsekvenserna. Se listan över kundlöften.

– Energiföretagen Sverige ser över kriterierna löpande och kompletterar med nya kriterier om det behövs. Certifieringen är skräddarsydd för elmarknaden och vilar inte bara på lagstiftningen utan kriterierna går utöver det lagen kräver, säger Catherine Lillo.

Oberoende granskning 

Certifieringen Schysst elhandel utfärdas av det oberoende certifieringsföretaget DNV GL. Det är också de som följer upp certifieringen och granskar eventuella klagomål. Vart femte år görs stickprover för att elhandelsföretaget ska få behålla sin certifiering.

Oseriösa elhandlare, så undviker du dem

Att tänka på

Idag finns det många elhandelsbolag att välja mellan. Det ger en stor valfrihet och en möjlighet för dig som konsument att påverka ditt elpris. Många är också telefonförsäljarna som vill sälja elavtal. Det skall gå schysst till tycker vi och tipsar därför om vad du skall tänka på i samtal med en säljare.
Skansen krona

Skaffa ett tryggt elavtal med oss!

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det betyder att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. För oss handlar det om att tänka lite längre och ta ett ännu större ansvar för att bidra till en varmare och ljusare stad.
icon-closechevron-disc-rightmenu