GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Bild boka energianalys

Energianalys

Med en energianalys från oss får du en kartläggning av er nuvarande energistatus och detaljerade åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkningar.

Vi besiktigar era system för värme, ventilation och kyla och installationer samt samverkan mellan dessa installationer. Därefter får du detaljerade förslag på åtgärder för kunna energieffektivisera och minska er miljöpåverkan. Energianalysen är en djupare och mer omfattande tjänst än den lagstadgade energideklarationen.

Vill du veta mer om Energianalys?

Energirapporten

Energirapporten är ett gratis, praktiskt och användbart analysverktyg som ger dig överblick och kontroll över energianvändningen i din byggnad (eller byggnader) och därmed möjlighet att effektivisera din energianvändning.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus