GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Bild boka energianalys

Energianalys

Med en energianalys från oss får du en kartläggning av er nuvarande energistatus och detaljerade åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkningar.

Vi besiktigar era system för värme, ventilation och kyla och installationer samt samverkan mellan dina installationer. Sedan får du en detaljerad rapport med eventuella underhållsåtgärder och förslag på lönsamma åtgärder som hjälper er effekt- och energieffektivisera och minska er miljöpåverkan. 

Ett steg mot att optimera kostnader för fastigheten

Energianalysen är en djupare och mer omfattande tjänst än Statuskontrollen och den lagstadgade Energideklarationen. Det är ett bra beslutsunderlag för vilka åtgärder som är lönsamma.

Rapporten från Energianalysen innehåller och omfattar:

  • Beskrivning av byggnaden och klimatskalet (fasader, dörrar, fönster m.m.)

  • Analys av upplevt inomhusklimatet

  • Beskrivning om värmesystem, effekt- och energianvändning 

  • Beskrivning av elsystem, effekt-och energianvändning

  • Beskrivning av VA (vatten och avlopp) och vattenförbrukning

  • Beskrivning av de olika ventilationssystemen

  • Om ni har kyla i fastigheten beskrivs effekt– och energianvändning

  • Beskrivning av styr- och reglersystemen

  • Analys av utförda myndighetsbesiktningar som Energideklaration och OVK (obligatorisk ventilationskontroll, AFS för trycksatta anläggningar, Köldmedia m.m.)

Åtgärdsförslagen finns inom varje avsnitt men sammanfattas och redovisas i en åtgärdslista med kostnads- och lönsamhetsbedömningar.

Vad kostar en Energianalys?

För att kunna offerera ett fast pris behöver vi veta sådant som storlek på fastigheter, antal byggnader och installationstäthet. 

Hur beställer jag en Energianalys?

Kontakta oss eller fyll i en intresseanmälan för att få ett kostnadsförslag.

Våra övriga Energitjänster

icon-closechevron-disc-rightmenu