GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En man och en kvinna går genom resultatet av en statuskontroll.

Ta kontroll över din energiförbrukning

Minska din energikostnad!

Boka Statuskontroll

Vilken status har era tekniska installationer, så som ventilation, värme, kyla och vatten? Låt oss göra en Statuskontroll, så får ni koll på nuläge, möjligheter och kommande underhållsbehov.  

Under ett besök ser en energiteknisk specialist över statusen på byggnadens installationer för värme, varmvatten, ventilation, kyla, vatten, avlopp och styr- och reglerutrustning samt energianvändning. Vi för även en dialog om eventuella synpunkter eller önskemål från hyresgäster samt om det nyligen har utförts ändringar eller tillbyggnader.

Vi ser statusen på anläggningarna, deras funktioner och behov av underhåll. Vi tar fram förslag, exempelvis på hur man kan öka utrustningens livslängd, minska energiförluster, förbättra inomhusklimatet och se till att systemen samverkar och utnyttjas på bästa sätt.

Efter utförd kontroll presenterar vi en statusrapport med analys och förslag på enkelt genomförda insatser tillsammans med åtgärder som kräver lite större insatser. Vi kommer även att rapportera om vi anser att ytterligare utredningar bör göras innan beslut kan fattas om eventuella investeringar. 

Ett steg mot energioptimering av fastigheten

Statuskontrollen kan ses som ett första steg i arbetet med att energioptimera fastigheten. Vi ser gärna ett fortsatt samarbete gällande eventuella åtgärder i byggnaden där vi efter överenskommelse kan projektleda arbeten med åtgärder.
Önskas ett mer kontinuerligt samarbete föreslår vi er ett driftavtal med oss.  Det är tryggt att veta att Göteborg Energis resurser i form av kunnig personal, beredskapsstyrka och övervakningscental står till ert förfogande.

Vad kostar en Statuskontroll?

  • Pris för upp till 8 timmars konsultation inklusive restid och statusrapport: 8 000 kr exklusive moms. Tillkommande tid vid större fastigheter över 10 000 m2: 945kr/tim exklusive moms.

Erbjudande

  • Teckna ett driftavtal med oss och få statuskontrollen på köpet! Då kan ni också få finansieringsstöd för eventuella investeringar i åtgärder  som vi rekommenderat i vår rapport. Stödet består i att vi delar upp ersättningen för åtgärder  under avtalstiden, vanligtvis 3-5 år. 

Hur beställer jag?

Kontakta någon av våra säljare eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Våra säljare

Tillsammans hittar vi, utifrån era behov och önskemål, rätt lösning för er.

Energirapporten

Energirapporten är ett gratis, praktiskt och användbart analysverktyg som ger dig överblick och kontroll över energianvändningen i din byggnad (eller byggnader) och därmed möjlighet att effektivisera din energianvändning.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus