GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En man och en kvinna går genom resultatet av en statuskontroll.

Ta kontroll över din energianvändning

För dig som inte vet vilken status era fastighetsinstallationer har

Boka Statuskontroll

Vilken status har era tekniska installationer, så som ventilation, värme, kyla och vatten? Låt oss göra en första Statuskontroll, så får ni koll på nuläge, möjligheter till optimering av driftskostnader och eventuella behov av underhållsåtgärder.  

Under ett besök ser en energiteknisk specialist över statusen på byggnadens installationer i undercentralen och i de allmänna utrymmen för värme, varmvatten, ventilation, kyla och styr- och reglerutrustning samt effekt- och energianvändning. Vi för även en dialog om eventuella synpunkter eller önskemål från hyresgäster och om det nyligen har utförts ändringar eller tillbyggnader.

Vi ser statusen på anläggningarna, deras funktioner och behov av underhåll. Vi ger förslag, exempelvis på hur man kan öka utrustningens livslängd, minska energiförluster, förbättra inomhusklimatet och se till att systemen samverkar och utnyttjas på bästa sätt.

Efter utförd kontroll presenterar vi en statusrapport med analys och förslag på enkelt genomförda insatser tillsammans med åtgärder som kräver lite större insatser. Vi kommer även att rapportera om vi anser att ytterligare utredningar bör göras innan beslut kan fattas om eventuella investeringar. 

Ett steg mot optimering av fastigheten

Statuskontrollen ska ses som ett första steg i arbetet med att effekt- och energioptimera fastigheten. Vi ser gärna ett fortsatt samarbete gällande eventuella åtgärder i byggnaden där vi efter överenskommelse kan projektleda arbeten med åtgärder.
Om ni önskar ha ett mer kontinuerligt samarbete föreslår vi att ni tecknar ett driftavtal med oss.  Det är tryggt att veta att Göteborg Energis resurser i form av kunnig personal, beredskapsstyrka och övervakningscental står till ert förfogande.

Vad kostar en Statuskontroll?

  • Pris för konsultation på plats, inklusive restid och statusrapport upp till 8 timmars arbetstid: 9 000 kr exklusive moms. 

Erbjudande

  • Teckna ett driftavtal med oss och få Statuskontroll på köpet! Då kan ni också få finansieringsstöd för eventuella investeringar i åtgärder som vi rekommenderat i vår rapport. Stödet består i att vi delar upp ersättningen för åtgärder under avtalstiden, vanligtvis 3-5 år. 

Hur beställer jag?

Kontakta någon av våra säljare eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Energirapporten

Energirapporten är ett gratis, praktiskt och användbart analysverktyg som ger dig överblick och kontroll över energianvändningen i din byggnad (eller byggnader) och därmed möjlighet att effektivisera din energianvändning.

Våra övriga Energitjänster

icon-closechevron-disc-rightmenu