GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fastighetsövervakning

Med fastighetsövervakning får du ännu bättre kontroll på din fastighets ekonomi och tekniska styrsystem. Samtidigt som du ökar komforten för dina hyresgäster.

Fastighetsövervakning är ett webbaserat verktyg för styrning, reglering och övervakning av dina fastigheters tekniska system för värme, ventilation och kyla. Du får både realtidsinformation och historiska värden över till exempel temperaturer presenterat i lättlästa grafer. Du kan även distribuera tekniska larm via sms eller mail.

Göteborg Energi erbjuder Fastighetsövervakning för de flesta styrfabrikat på marknaden. Vi installerar erforderlig styrutrustning och står för den tekniska driften av systemet. Om det går att koppla upp den befintliga digitala dataundercentrelen (DUC) i fjärrvärmecentralen så kan du behålla ägargränsen FV21. Om det krävs installation av en ny DUC får vi skriva om fjärrvärmeavtalet med ny ägargräns FV22.
 
Du kan köpa Fastighetsövervakning som enskild tjänst eller tillsammans med produkten Energirapporten. Tillsammans ger dessa två produkter ett komplett system för drift, övervakning och uppföljning av fastigheter. Det enda som behövs är en persondator, ett användar-ID och ett lösenord.

  • Utvecklad i samarbete med en kundreferensgrupp för optimal kundnytta.

  • Kräver inga programvaror utöver webbläsare.

  • Realtidsinformation och historiska värden.

  • Samtliga berörda i organisationen kan få tillgång till informationen.

  • Få och enkla val/inställningar för att få önskad information.

  • Alltid senaste version.

Vill du veta mer om Fastighetsövervakning?

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus