GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fastighetsövervakning - smart styr

Med fastighetsövervakning kan du via vår tekniska plattform på ett smart sätt optimera din fastighet och få bättre kontroll på din fastighets ekonomi och tekniska system. Samtidigt som du ökar komforten för dina hyresgäster. 

Fastighetsövervakning är ett webbaserat verktyg för styrning, reglering och övervakning av dina fastigheters tekniska system för värme, ventilation och kyla. 

Tack vare vår tekniska plattform slipper du investera i och underhålla en eller flera huvuddatorprogramvaror, om du har flera fastigheter med olika fabrikat av dataundercentraler (DUC).

Med får Fastighetsövervakning får du både realtidsinformation och historiska värden över till exempel temperaturer presenterat i lättlästa grafer. Du kan ändra alla inställda värden för drifttider, värmekurvor, rumstemperaturer, larm m.m. Du kan även ta emot och distribuera tekniska larm via sms eller mail till dig och din personal.

Hur fungerar Fastighetsövervakning?

Göteborg Energi erbjuder Fastighetsövervakning för de flesta styrfabrikat på marknaden. Vi inventerar er styrutrustning i fastigheterna och installerar eventuell erforderlig kompletterande styrutrustning och står för den tekniska driften av systemet. Om det går att koppla upp dina befintliga DUC:ar i fjärrvärmecentralen så kan du behålla ägargränsen FV21. Om det krävs installation av en ny DUC får vi skriva om fjärrvärmeavtalet med ny ägargräns FV22.

Vad kostar Fastighetsövervakning?

Först inventerar vi den befintliga styrutrustningen i fastigheterna, för att se vilken komplettering som behövs ute i fastigheten. Det kan vara utbyte av DUC:ar eller bara komplettering med kommunikationsutrustning som modem m.m. I vår driftcentral laddas bland annat flödesbilder och larmtexter in för att ni ska kunna driftövervaka och få larm.

Därefter lämnar vi en offert för den tekniska upprustningen. Det utgår en startavgift (för närvarande 2000 kr per byggnad) och en månadsavgift (300 kr per månad och byggnad) för att få tillgång till vår tekniska plattform.
 
Du kan köpa Fastighetsövervakning som enskild tjänst eller tillsammans med produkten Energirapporten. Tillsammans ger dessa två produkter ett komplett system för drift, övervakning och uppföljning av fastigheter. Det enda som behövs är en persondator, ett användar-ID och ett lösenord.

  • Kräver inga programvaror utöver webbläsare.

  • Lätt att ändra värden för sådant som temperaturer, drifttider.

  • Realtidsinformation och historiska värden.

  • Du kan ändra värden och ta emot larm vid fel som uppstått.

  • Samtliga berörda i organisationen kan få tillgång till informationen.

  • Få och enkla val/inställningar för att få önskad information.

  • Alltid senaste version.

Hur beställer jag?

Kontakta någon av våra säljare eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Våra övriga Energitjänster

icon-closechevron-disc-rightmenu