GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
BRF

Energideklaration

Vill du veta mer om energideklaration?

Intresseanmälan

Energideklarationen måste göras var 10:e år och ger en överblick av byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Rapporten visar  bland annat vilka möjligheter det finns för att använda mindre energi utan att sänka komforten på inomhusmiljön. Våra certifierade energiexperter hjälper till att göra energideklarationen enligt de krav som finns.

Vad som ingår vid en energideklaration

I samband med ett besök i byggnaden utförs en besiktning av de tekniska installationerna för värme, ventilation, kyla, el, styrutrustning och vatten. Vi kartlägger nuvarande energisituation, tar fram nyckeltal och pratar med ägare och brukare. 

  • Energiklass
  • Energiprestanda
  • Värmesystem
  • Den uppvärmda arean
  • Energianvändning för uppvärmning, kyla, vatten och fastighetsel
  • Nyckeltal kWh per kvm och år
  • Radonmätning om den är utförd eller inte, samt uppmätt värde
  • Ventilationskontroll (OVK) om den är utförd eller inte
  • Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen
  • Registrering av rapporten i Boverkets nationella databas

Rapporten och åtgärdsförslagen går vi igenom och sedan rapporterar till Boverket. Ett bevis för att energideklarationen är genomförd skall också anslås på en väl synlig plats i den aktuella byggnaden, till exempel i entré, reception eller trapphus.

Ägaren har ansvaret

Lagen (2006:985) om energideklaration innebär att alla fastigheter var 10:e år ska energideklareras och det är byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration. Du kan på Boverkets hemsida  söka efter och beställa befintlig energideklaration. 

Våra säljare

Tillsammans hittar vi, utifrån era behov och önskemål, rätt lösning för er.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus