GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
solpaneler

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

VÅRT ENERGISYSTEM

Så funkar det!

Så funkar det

Vi arbetar för att göra största möjliga nytta. I en värld som förändras snabbt vill vi i varje situation göra det som innebär minst klimatpåverkan – oavsett var utsläppet sker. Klimatet bryr sig inte om några nationsgränser.

Göteborg hämtar energi från många olika källor, oftast återvunnen eller förnybar energi.

1

Samhällets stora konsumtion ger upphov till enorma mängder avfall som alldeles för ofta inte återvinns. Då är energiåtervinningen av avfallet att föredra framför deponering. Sveriges import av avfall gör klimatnytta av just samma anledning. Vi stödjer alla initiativ att minska avfallsmängderna men tar vårt ansvar för att göra det bästa av avfallet som ändå uppkommer.

2

Raffinaderierna i Göteborg är bland de enda i världen där spillvärmen från processindustrin tas tillvara för att värma en stad. På så sätt minskar vi behovet av ny energiproduktion, vilket är resurseffektivt. Nu investerar raffinaderierna också i förnybar drivmedelsproduktion, vilket är bättre för klimatet.

3

Rya kraftvärmeverk orsakar utsläpp av koldioxid lokalt, men halverar utsläppen som annars hade orsakats av kolkraft för att få fram samma mängd el någon annanstans i vårt nordeuropeiska elsystem. För oss är det viktigt att alltid minimera klimateffekterna av energisystemet. Kolkraften är på nedgång i världen och vi ska sluta elda naturgas senast år 2025.

icon-closechevron-disc-rightmenu