GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg Energi

2020 i korthet

2020 i korthet

Resultat och omsättning

288 mkr

En del av vårt överskott går tillbaka till staden. År 2020 var bidraget 288 miljoner kronor.

1 098 mkr

Vi har investerat kraftigt i göteborgarnas energisystem, till exempel i mer fjärrkyla.

wifi-symbol

Vi har installerat gratis wifi till delar av Slottsskogen

Symbol för Solevi

Vår solcellspark Solevi producerade 5,5 GWh el, motsvarande elen till 1100 hushåll.

20 minuter

Under 2020 var den genomsnittliga totala avbrottstiden för våra kunder endast 20 min (Sverigesnittet för 2019 var 164 min).

12 %

Vårt pilotprojekt inom elnät har nästan dubblerat återanvändningen av massor jämfört med förra årets 6,5 %. 

Våra medarbetare

Hos oss arbetar 36 % kvinnor och 64 % män.11 % har utländsk bakgrund. Vårt mål är att spegla Göteborgs demografi på 50 % kvinnor och 35 % med utländsk bakgrund, enligt SCB:s definition.

135

Vi har under 2020 rekryterat 135 nya medarbetare.

985

Vi har 985 medarbetare som tillsammans säkerställer att göteborgarna får prisvärd och leveranssäker energi varje dag

Illustration av kvinna och man

Kort om Göteborg Energi

Företagets VD
Alf Engqvist

Nettoomsättning
5 231 mkr

Antal anställda
985 st

Ägandeförhållande
Helägt dotterföretag till Göteborg Stadshus AB 

Våra koncernföretag
Göteborg Energi Din El AB (100 %)
Göteborg Energi Nät AB (100 %)
Göteborg Energi Gasnät AB (100 %)
Göteborg Energi Gothnet AB (100 %)
Göteborg Energi Backa AB (100 %)
Ale Fjärrvärme AB (91 %)
Sörred Energi AB (100%)

Vårt uppdrag

Göteborgs Stad vill genom sitt ägande av Göteborg Energi AB integrera och utveckla energi- och stadsfiberverksamheten i stadsutvecklingen, och samtidigt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Vårt uppdrag består också i att säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leverans-säker och prisvärd energi och infrastruktur för kommunikation för stadens medborgare och företag.

Vår vision

Ett hållbart göteborgssamhälle. 

Vår affärsidé

Vi är ett ledande energiföretag som tillsammans med våra kunder och partners utvecklar hållbara och konkurrenskraftiga lösningar

Våra kärnvärden

Ansvar – Hållbarhet – Utveckling
 

icon-closechevron-disc-rightmenu