GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Lindholmen

Stabila leveranser trots en pandemi

Våra finansiella rapporter hittar du på sida 84 och framåt i Års- och hållbarhetsredovisningen.

Omsättning och resultat

När vi nu stänger 2020 gör vi det med ett starkt resultat på 577 miljoner kronor. Delar av detta, 288 miljoner kronor, går tillbaka till göteborgarna.

Alf Engqvist, VD Göteborg Energi

288mkr

En del av vårt överskott går tillbaka till staden. År 2020 var bidraget 288 miljoner kronor.

1098mkr

Vi har investerat kraftigt i göteborgarnas energisystem, t ex i mer fjärrkyla.

icon-closechevron-disc-rightmenu