GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vy från Gamlestans torg. Det är sommar och ett par spårvagnar är på väg in till hållplatsen och de väntande resenärerna.

Vår förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen beskrivs väsentliga händelser under året. Du kan läsa om styrning och ekonomiska mål, vilka investeringar som gjorts och vårt ägardirektiv. Hur vi arbetar med riskhantering, vilka framtidsutsikter vi ser samt förslag till vinstdisposition ingår också i förvaltningsberättelsen.
Vill du veta mer? Ladda ned års- och hållbarhetsredovisningen i pdf-format och läs sid 60-77.

Års- och hållbarhetsredovisning

icon-closechevron-disc-rightmenu