GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VD HAR ORDET

Vi kan inte
hålla avstånd till
klimatförändringarna.

Plötsligt och oväntat var den här – pandemin. Med oanad hastighet spred sig ett osynligt virus över världen och tvingade oss alla att förhålla oss till vardagen på ett helt nytt sätt. Att hålla i, hålla avstånd och ställa om blev det nya normala.

Läs vår VD Alf Engqvists summering av året.

För oss på Göteborg Energi har 2020, liksom för de flesta andra, inneburit en långdragen krishantering, nya digitala arbetssätt och förändrade rutiner. Vårt fokus har från dag ett varit att klara våra leveranser till göteborgarna även i ett scenario där en stor del av våra medarbetare insjuknar. Där har vi lyckligtvis inte hamnat och jag är både stolt och glad över att vi under hela året har kunnat upprätthålla vår verksamhet i stort sett som vanligt.

Vi lever nu i en tid där vi måste hålla fysiskt avstånd till varandra. Detta innebär dock inte att vi kan hålla avstånd till vår tids stora ödesfråga – klimatförändringarna. De pågår här och nu och påverkar alla människor på jorden. Och är det något som pandemiåret 2020 har lärt oss är det att vi på oerhört kort tid kan ställa om våra samhällen i grunden, bara viljan finns. Som göteborgarnas eget energibolag har vi ett stort ansvar för hur ett växande Göteborg kan utvecklas hållbart och hur vi gemensamt kan minska vår klimatpåverkan. Därför har vi vässat ambitionerna och skruvat upp tempot rejält. Målet att all fjärrvärme ska komma från återvunna eller förnybara källor senast år 2025 är en skarp deadline. 

För att göra vårt klimat- och hållbarhetsarbete tydligt och konkret för göteborgarna och vår omvärld har vi skapat #hållbaraihop – ett initiativ där vi svart på vitt listar våra viktigaste insatser för ett hållbart Göteborg. I januari 2020 bestod listan av 70 punkter och under året har vi gått i mål med flera olika projekt som till exempel vår nya ackumulatortank på Hisingen och en ny solcellspark i Utby. Vi expanderar vår fjärrkyla genom att dra ledning under Göta älv och de olika delarna i pusslet kring en helt återvunnen/förnybar fjärrvärme börjar falla på plats.

Men det är bara tillsammans som vi kommer framåt. Samarbetet med våra kollegor i Göteborgs Stad, våra näringslivspartners, akademin och inte minst våra kunder är avgörande för att vi ska lyckas ställa om och skapa framtidens hållbara energilösningar.

Alf Engqvist, VD Göteborg Energi

Bild på Alf.

Det är bara tillsammans vi kommer framåt

Alf Engqvist, VD Göteborg Energi

Att elektrifiera en stad som Göteborg låter sig knappast göras utan samverkan med fordonsindustri, parkeringsbolag, fastighetsbolag och teknikföretag i framkant. Omställning av våra egna anläggningar blir möjlig genom samarbete med framgångsrika aktörer som Siemens och vi utvecklar vårt samarbete kring återvunnen värme med våra leverantörer. Breda samverkansprojekt och testbäddar på Chalmers låter oss pröva framtidens energilösningar i liten skala innan vi beslutar vilka storskaliga investeringar som är vettiga att göra.

Och hur klokt vore det om varje enskild aktör skulle skapa en egen infrastruktur för infångad koldioxid när vi kan göra det tillsammans med Preem, Göteborgs Hamn och andra i projektet CinfraCap? 

Vi ser hur Göteborg växer och förändras. Nya stadsdelar växer fram och tillsammans med kunder som exempelvis Skanska, Geely, Nordstan, Västfastigheter och Serneke skapar vi med hållbarhet som ledstjärna, effektiva energilösningar för nya bostäder, kontor, lokaler och sjukhus.

Stadsutvecklingen innebär också att vi behöver göra omfattande investeringar under en rad år framåt, inte minst i våra el- och fjärrvärmenät. Dessa investeringar måste vi klara med bibehållen lönsamhet då göteborgarna förväntar sig att vi med vårt resultat bidrar till stadens olika verksamheter. För att klara dessa utmaningar har vi under flera år bedrivit ett långsiktigt internt effektiviseringsarbete. I  år har vi landat en ny matrisorganisation där kunden och affären har en tydlig plats i centrum. Inom det nya verksamhetsområdet Utveckling och Digitalisering har vi skapat ytterligare fokus på de framtidsfrågor som är avgörande både för oss och för energibranschen i stort.

När vi nu stänger 2020 gör vi det med ett starkt resultat på 577 miljoner kronor. Av dessa går hälften, 288 miljoner kronor, tillbaka till göteborgarna. Att vi under ett varmt år med minskade intäkter på fjärrvärmesidan och en långvarig pandemi ändå står stadigt visar att vi är på rätt väg.  

icon-closechevron-disc-rightmenu