GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRA PRIORITERADE
HÅLLBARHETSFRÅGOR

Våra tio viktigaste frågor.

Våra prioriterade hållbarhetsfrågor

Dessa hållbarhetsfrågor har vi störst möjlighet att påverka och vi kalibrerar löpande med vår omvärld om något bör justeras eller läggas till.

1. Hälsa och säkerhet i arbetet

En säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Vi arbetar förebyggande för att ingen ska skada sig på jobbet och vi hjälper medarbetare att göra kloka hälsoval. Under 2020 inträffade två olyckor som ledde till medarbetares frånvaro. Målet är såklart noll.

2. Investeringar i infrastruktur

Vi bygger infrastruktur för energi och stadsfiber som är helt nödvändig för göteborgarnas dagliga behov och önskemål. Under 2020 investerade vi totalt 1 098 miljoner kronor i underhåll och för att bygga nytt. 

3. Tillgänglighet

Våra verksamheter måste fungera dygnet runt alla dagar i veckan för att nästan alla andra verksamheter i Göteborg ska fungera, och för att livet där hemma ska kännas tryggt. 

Tillgänglighet 2018 2019 2020
Medelavbrottstid elnät min/kund 24 26 20
Totalt antal avbrott/totalt antal kunder (SAIFI) 1,30 0,85 0,50
Tillgänglighet fjärrvärme % 99,94 99,95 99,97
Tillgänglighet gas % 100 99,99 99,99
Tillgänglighet fjärrkyla % 99,95 99,90 99,98
Tillgänglighet stadsfiber % 99,99 99,95 99,99

4. Utsläpp till luft och klimatpåverkan

Vi har utsläpp från egen verksamhet och påverkar även andras utsläpp (läs mer under Klimathotet är gränslöst). Vi arbetar aktivt med att reducera vår klimatpåverkan oavsett var utsläppen sker.

5. Råvaruanvändning

Vår verksamhet tar vara på möjligheten att minska råvaruanvändningen i energisektorn, främst genom återvinning av energi från raffinaderier och avfallsförbränning. Under 2020 har våra kunders värmeleverans kommit från 79 procent återvunna källor.

6. Energianvändning

För klimatet är lägre energianvändning oftast bra. Vi arbetar därför med att minska energianvändningen i våra anläggningar och förluster i våra nät. Vi erbjuder också råd om energieffektivisering och energitjänster till våra kunder. Under 2020 har vi genomfört energibesparingar motsvarande 3,1 GWh.

7. Attraktiv arbetsgivare

Människor med intresse och kompetens inom vårt område ska söka sig till, utvecklas och stanna hos oss. Vi följer kontinuerligt i vilken grad våra medarbetare känner sig som ambassadörer. Under året har vi övergått till att mäta Employee Net Promotor Score (eNPS) och vårt resultat ligger på 10.

8. Mångfald och jämställdhet

Vi behöver samhällets bästa som medarbetare och måste därför vara attraktiva för alla. Forskning visar att jämställda arbetsplatser med mångfald är mer innovativa och lönsamma än andra. Under 2020 uppmätte vi ett positivt trendbrott, men vi har långt kvar till att nå vårt mål som motsvarar mångfalden i Göteborg.

9. Forskning och utveckling

Närheten till några av Sveriges främsta lärosäten och verksamhet i en av landets mest innovativa regioner ger en särskilt stor möjlighet att bidra till utveckling i för oss relevanta områden. Under 2020 har vi medfinansierat olika utvecklingsprojekt med sammanlagt 6,7 miljoner kronor.

10. Lokalt samhällsengagemang

Vårt uppdrag och vision är att bidra till ett hållbart göteborgssamhälle. Genom att samarbeta med lokala organisationer kan vi på fler sätt bidra till en hållbar stad. Ofta syftar dessa samarbeten till att Göteborg ska vara en bra stad att besöka, bo och arbeta i.

icon-closechevron-disc-rightmenu