GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRT
RESULTAT
2020

Vårt starka resultat
ger handlingsutrymme
för omställning.

Vårt resultat

Trots pandemin ger koncernens starka ekonomi i kombination med en låg skuldsättningsgrad utrymme för nödvändiga satsningar. Det är nu vi har chansen att göra de förändringar som krävs för att klara kommande utmaningar. 

Målet är att vi år 2025 ska erbjuda kunderna enbart återvunnen och förnybar fjärrvärme. Med bibehållen lönsamhet och konkurrenskraft samt ökad kundnöjdhet ska vi klara det. 

Inriktningen är att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt inom intervallet sex till tio procent under en femårsperiod. Soliditeten ska långsiktigt vara över 30 procent. För 2020 uppgick räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt till 6,9 % (8,7). Soliditeten uppgick vid årets slut till 52,7 % (51,2).

 
Endast genom att vara attraktiva för våra kunder och samtidigt vara effektiva i vår verksamhet har vi råd att utveckla Göteborgs energisystem. En stor del av vårt resultat går dessutom tillbaka till Göteborg för att utveckla och underhålla resten av staden. Göteborgs politiker har beslutat att 288 mkr (50 %) av vårt resultat för år 2020 går tillbaka till staden.

 

 

Årligen levererar Göteborg Energi många miljoner kronor till stadens olika verksamheter som gynnar alla göteborgare.

icon-closechevron-disc-rightmenu