GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Far och dotter promenerar hand i hand genom ett somrigt Slottsskogen.

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

VÅRA KUNDER

Vi levererar till alla göteborgare.

Vi har ca 270 000 elnätskunder och 90 % av Göteborgs flerbostadshus är anslutna till vårt fjärrvärmenät. Vi har 260 000 elhandelskunder – både i och utanför Göteborg. Vi erbjuder också göteborgaren ett öppet stadsfibernät, som just nu når cirka 100 000 hushåll och 60 000 företag och vi erbjuder även gratis wifi i delar av Slottsskogen.

Våra kunder är vårt allt. Vi vill vara deras bästa energipartner och tillsammans ska vi hjälpas åt för att åstadkomma ett mer hållbart Göteborg. Tillsammans med våra kunder förstår vi hur staden behöver utvecklas och vi gör vår del genom att utveckla staden under mark – med kablar och rör som måste vara på 

plats innan nästa bygge ska börja. Nästan alla aktörer som bygger nytt i Göteborg väljer att ansluta sig till vår fjärrvärme, fjärrkyla, stadsfiber eller gas. Det är ett starkt och glädjande bevis på gott arbete och gör oss väldigt stolta.   

Vårt resurseffektiva fjärrvärmesystem möjliggör konkurrenskraftiga priser.

Ett barn leker med duschstrålen.

Vårt resurseffektiva fjärrvärmesystem möjliggör konkurrenskraftiga priser.

Ett barn leker med duschstrålen.

Konkurrenskraftiga priser för våra kunder

Vår konkurrenskraft mäts på olika sätt av olika organisationer. Enligt Villaägarnas rapport från 2019 har Göteborg landets tredje lägsta fjärrvärmepriser. Att vi under lång tid haft konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser visar också den årliga Nils Holgersson-undersökningen där alla landets 290 kommuner jämförs. I denna undersökning låg vi det senaste året på plats 35 med våra fjärrvärmepriser och på plats 22 med våra elnätspriser.

Att Göteborg Energi planerar att göra fjärrvärme helt återvunnen och förnybar är jättebra.

Intervju med Pelle Arve, hållbarhets- och inköpschef på Platzer

Pelle Arve, hållbarhets- och inköpschef på Platzer.

Pelle Arve, hållbarhets- och inköpschef på Platzer.

Fastighetsägaren Platzer sätter hållbarhet högst upp på agendan och helt återvunnen och förnybar fjärrvärme är en viktig del i bolagets fortsatta hållbarhetsarbete. – Fossilfrihet är ju den enda rimliga framtiden och jätteviktigt för oss och våra kunder, säger Pelle Arve, hållbarhets- och inköpschef på Platzer.

 
I dag är fjärrvärmen återvunnen och förnybar till mer än 90 % och till 2025 ska vi nå 100 %. En fastighetsägare som kommit långt i sitt hållbarhetsarbete är Platzer Fastigheter där Pelle Arve arbetar. För honom är fjärrvärmen en viktig pusselbit.

– Ett starkt argument för att välja fjärrvärme är driftsäkerheten. Om vi bygger upp stora tekniska ”julgranar” i fastigheterna så sätter det oss och våra kunder i en utsatt situation. Då behövs en stor och ganska kompetent organisation med kontinuitet för att kunna drifta anläggningarna så som det är avsett. Fjärrvärme som produkt är tålig. Det enda vi behöver från Göteborg Energi är att det kommer varmt vatten kontinuerligt och med rätt temperatur, vilket det ju gör i princip i 100 %. Bortfallen handlar om max några minuter per år så i procent blir det ju fruktansvärt hög leveranssäkerhet, säger Pelle Arve.
 
Platzer tar frågan om hållbarhet på stort allvar och i samarbete med hyresgästerna planeras i stort och smått för hur energi-och effektanvändningen kan minska. Det kan handla om allt från placering i lokaler till ventilationssystem och gröna hyresavtal.

Valet av energisystem har naturligtvis en mycket stor betydelse när det kommer till fastigheternas miljöpåverkan. Att Göteborg Energi planerar att all fjärrvärme ska vara återvunnen eller förnybar senast 2025 tror Pelle Arve kommer att ha stor betydelse, inte minst för Platzer.

– Att Göteborg Energi nu planerar att göra fjärrvärmen helt återvunnen och förnybar är naturligtvis jättebra. Gemene man blir väldigt förvånad när de förstår att det eldas med fossila bränslen i Sveriges fjärrvärmenät, det har ett stort negativt symbolvärde naturligtvis. Fossilfrihet är ju den enda rimliga framtiden och jätteviktigt för oss och våra kunder.
 

Ett urval av våra största och mest spännande affärer under 2020

Kund Projekt/plats Produkt Beskrivning
Göteborgs Stad Förskolan Hoppet Fjärrvärme Göteborgs första fossilfria byggprojekt
Serneke Karlatornet Fjärrvärme, fjärrkyla Blir Sveriges högsta byggnad
NCC Masthuggskajen Fjärrvärme, fjärrkyla Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel
Balder Hotell Draken Fjärrvärme, fjärrkyla Blir Göteborgs högsta hotellbyggnad
Nordstan Hela köpcentret Fjärrkyla Sveriges mest välbesökta köpcenter
AstraZeneca Mölndal Biogas Här utvecklas bland annat vaccin mot virus
Estrella Angered Biogas Koldioxidneutral produktion i Göteborg sedan 2020
Fordonsgas Sverige Västsverige Biogas Sveriges klimatsmartaste fordonsbränsle
icon-closechevron-disc-rightmenu