GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

AKTIVITETER
UNDER 2020

Tänk:Om

Framtidens hållbara samhälle är allas vårt ansvar och vi vet att det finns många goda idéer som bara väntar på att få växa. Därför finns Tänk:Om som är vårt stipendium för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Detta år fick vi in 76 ansökningar, varav sex fick dela på 800 000 kr. Tre av dessa valdes direkt av vår jury och tre har röstats fram av allmänheten genom Folkets röst.

De gör morgondagens batterier mer effektiva och långlivade

Projektnamn: Compular – Ett analysverktyg för utveckling avmorgondagens batterier.

Projektbeskrivning: Mer kräm i batteriet i din smartphone, dator eller elbil! Compular vill åstadkomma precis det. Genomen patenterad mjukvara ska de åstadkomma den smartaste energilagringen. Det leder till batterier med både högre energidensitet och längre livslängd.

Rund cirkel med texten: Folket Röst
Rund cirkel med texten: Folket Röst

Världen behöver bättre material för att vi ska kunna lagra energi. Vår mjukvara kan användas för att analysera sammansättningarna i alla möjliga typer av nya material. Till att börja med tittar vi närmare på batterier, vilket är en marknad där utvecklingen kan snabbas upp. Men det är ju inte bara bra batterier som en hållbar värld behöver!

EMIL KRUTMEIJER, AFFÄRSUTVECKLARE PÅ COMPULAR

Vägen till ett effektivare sätt att lagra energi i bärbar elektronik

Projektnamn: Flexible 2D

Projektbeskrivning: Ett forskningsprojekt med målet att designa och tillverka nanokompositmaterial,som kan användas i superkapacitatorer för energilagring i portabel elektronik. Materialet kommer att tas fram med hjälp av 2D-teknik. Att få fram elektrokemisk energilagring med lång livslängd och hög energidensitet, tillsammans med att användabättre material, är avgörande för en hållbar energiproduktion.

Smarta persienner som skyddar mot sol och värmer byggnaden under natten

Projektnamn: Solartes Smart Blinds

Projektbeskrivning: Forskningsbaserad teknik som utvecklar en unik lösning som automatiskt reglerar inomhusklimatet med hjälp av solenergi,en typ av smarta persienner. Persiennerna är gjorda av ett material som fungerar både som solcell, batteri och element. De fångar in och lagrar solenergi under dagen, energi som sedan frigörs som värme under natten.

Tänk om man kunde avsalta havsvatten med restvärme?

Projektnamn: Helios Innovations

Projektbeskrivning: Helios Innovations har utvecklat en ny avsaltningsteknik som kan rena havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier.

Bild med texten: Juryns val
Bild med texten: Juryns val

Jag har alltid varit väldigt intresserad av både miljö och teknik. Min hjärna älskar att klura över problem och det var en helt magisk känsla att få starta igång pilotanläggningen och se att den fungerade som vi hade planerat!

JONATAN PERSSON, VD OCH GRUNDARE AV HELIOS INNOVATIONS

Jonathan Persson, Helios Innovations

Grundaren av Helios Innovations står bredvid en skylt med sponsorer.

Tänk om det fanns en plattform för global energikunskap?

Projektnamn: Rebase Energy

Projektbeskrivning: Rebase Energy är ett projekt som ämnar till att skapa en öppen plattform för data scientists där idéer och kod som bidrar till ett hållbart energisystem kan delas. På så sätt kan vi öka utnyttjandegraden av data och AI inom energibranschen och accelerera omställningen till ett hållbart energisystem.

Tänk om det fanns ett verktyg för hållbara investeringar?

Projektnamn: Acty 

Projektbeskrivning: Acty vill skapa en standard för hur investerare jobbar med hållbarhet. Målet med idén är att bygga en plattform som möjliggör för alla investerare att använda sitt aktiekapital till att påverka företag i en hållbar och etisk riktning.

icon-closechevron-disc-rightmenu