GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vår fjärrvärme - bäst i Europa

Göteborgs fjärrvärmesystem är en förebild i Europa. Därför har vi tillsammans med Göteborgs Stad haft uppdrag att leda EU-projektet Celsius, där vi delar kunskap och erfarenhet av fjärrvärme och fjärrkyla, så att fler städer i Europa kan följa goda exempel från Göteborg, London, Rotterdam, Genua och Köln som alla ingår i projektet. Projektet som pågått sedan 2013 gick i mål i december 2017. Målet att rekrytera 50 medlemsstäder i Europa har uppnåtts med råge och projektet har mottagit flera internationella klimatutmärkelser. 

I Göteborg finns tre demonstrationsprojekt för ny användning av fjärrvärme. Fjärrvärme till Danmarksfärjan Stena Danica, korttidslager i byggnader för lagring av värme, samt fjärrvärmedrivna vitvaror för tvättning och torkning.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus