GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Vi vill att Göteborg ska vara en stark förebild för hur en stad utvecklas hållbart. 

Vi är över 900 medarbetare som varje dag går till jobbet för att göra Göteborg till en mer hållbar stad. Utmaningarna är många och för att nå ett hållbart samhälle behöver vi jobba tillsammans. Med våra kunder, våra ägare och andra samarbetspartners.

Tillsammans har vi lyckats minska klimatpåverkan med effektiva lösningar som dessutom är väldigt konkurrenskraftiga. Vi har ett stort gemensamt ansvar för att våra barn och barnbarn ska få växa upp i en hållbar stad som är ljus, varm och trygg. Vi är göteborgarnas energibolag och ska fortsätta att bidra med mer hållbara, effektiva och prisvärda energilösningar till staden och dess invånare, långt in i framtiden.

Ett år med utmaningar, utveckling och framgång

Göteborg Energis VD Alf Engqvist har all anledning att vara stolt. Koncernens verksamhet går som tåget och resultatet för 2019 landar på starka 696 miljoner kronor efter finansiella poster. Men han ser ingen anledning att luta sig tillbaka – tvärt om. Tempot måste höjas, inte minst i klimatarbetet.
Läs vidare

För ett hållbart Göteborg

Vårt uppdrag sträcker sig från den livsnödvändiga dagliga leveransen av värme, el, gas, kyla och stadsfiber till den viktiga resan mot ett hållbart Göteborg.

"Vi vill hjälpa våra kunder till en klok och mer hållbar energikonsumtion."

Utveckling

För att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver vi jobba tillsammans. Fokus i vårt utvecklingsarbete är att i samarbete med våra kunder och partners pröva många olika lösningar på de komplexa energiutmaningar vi står inför.

Vill du läsa års- och hållbarhetsredovisningen i sin helhet?

icon-closechevron-disc-rightmenu