GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Våra utmaningar

Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare, Göteborgs Stad. För att skapa en långsiktig bild och plan för vår verksamhet har vi en strategisk inriktning som sträcker sig till 2030. Men det är komplexa frågor och vår omgivning och våra förutsättningar förändras i allt snabbare takt.

Våra långsiktiga mål till 2030

Till Års- och hållbarhetsredovisningen
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify