GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vårt ansvar mot kunderna

Våra medarbetare tar ett steg närmare kunden.

Eleffekt i en stad som växer

Göteborg står inför stora utmaningar kopplade till tillgången av eleffekt. Dels för att staden växer i form av stor inflyttning dels för att skapa utrymme för våra befintliga och tillkommande industrier som vill expandera. Ett område som växer stort och fort är behovet av laddinfrastruktur för både kollektivtrafiken, tunga fordon och personbilar. Under året har vi träffat våra största kunder och samarbetspartners för att skapa förståelse för eleffektsituationen och etablera forum för samarbeten runt frågan.Vi vill att Göteborg ska kunna fortsätta växa utan att bristen på eleffekt ska hämma.

Spännande projekt och affärer

Affärer som sticker ut lite extra är alla de höghus och större etableringar i staden, bland annat Geelys nya forskningscenter på Lindholmen, Citygate i Gårda och Karlatornet på Lindholmen. Aktörer som satsat stort på etablering av laddare för elbilar är Lokalförvaltningen och Nordstans Samfällighet, som bland annat underlättar för elbilsägare att parkera i köpcentrets p-hus. Vi har även fått förtroendet att leverera datacenter till Stena Rederi AB. Det ger oss möjlighet att visa vår styrka i att erbjuda helheten med både fiber och datacenter för större kunder i staden. Detta är bara ett axplock av några spännande projekt och etableringar där vi får möjlighet att leverera våra produkter och tjänster.

Fossilfri fjärrvärme till 2025

Vi har tidigare haft siktet inställt på helt fossilfri fjärrvärme till 2030. Nu ökar vi takten och siktar istället på 2025. Beslutet kommer att innebära att vi arbetar parallellt med flera spår och ska ta beslut om och genomföra stora investeringar på kort tid. Behovet är att våra kunder efterfrågar fossilfrihet mer än någonsin tidigare. Vi välkomnar utmaningen då det så väl stämmer överens med vårt uppdrag om att bidra till ett mer hållbart Göteborg.

"Parken är resultatet av ett så kallat Göteborgsförslag."

Tänk:Om – vårt stipendium för hållbara idéer

Tänk:Om är ett stipendium man kan söka för att göra hållbarhetssatsningar i Göteborg. I årets upplaga fick vi in nästan 100 ansökningar varav sex har fått stipendier. Vi delade i år ut ca 800 000 kr till privatpersoner, start-ups och företag som ansökt om bidrag för att vidareutveckla sin produkt eller tjänst. 

Laddning för framtidens Göteborg

Trafiken i Göteborg ska bli mer fossilfri, framförallt genom att elektrifiera stora delar av fordonsparken. I det nationella perspektivet ska 2,5 miljoner fullelektriska eller hybrider (hälften av hela bilparken) trafikera Sveriges vägar 2050. För att möta efterfrågan från våra kunder har stora satsningar gjorts för att starta upp en marknad för laddning av både lätta och tunga fordon samt kollektivtrafiken.

Under året har en snabbladdare för lastbilar etablerats på Falutorget. Tillsammans med våra befintliga tolv snabbladdare utgör de grunden för snabbladdning av fordon i Göteborgstrafiken. Vi har ett tätt samarbete med Göteborgs Stad Parkeringsbolag där vi tillsammans har monterat ca 1 000 laddare för personbilar i Göteborg. Det motsvarar
ca 1,8 laddare per tio bilar vilket står sig väl i en nationell jämförelse med andra större städer. Göteborgs Stad har tidigarelagt sitt mål att uppnå fossilfria fordon i staden till 2023 och här deltar vi aktivt för att tillsammans med övriga bolag och förvaltningar lösa uppgiften.

"Under året har vi lanserat vår chatbot Ellis som svarar på över 50 procent av alla frågor som våra kunder funderar över."

Ett steg närmare kunden

Ett strategiskt beslut som rör hela organisationen är att samtliga medarbetare hos oss ska ta ett steg närmare kunden. Konkurrensen hårdnar och vi behöver få tydligare kundfokus i alla led. Under året fick närmare 90 ledare göra besök hos några av våra företagskunder. Dessa har lett till handlingsplaner som vi bearbetat och återkopplat till de förväntningar som vi fick med oss från våra besök. Vi kan konstatera att besöken var mycket uppskattade. 

Kundträffar och dialogmöten

Vi har genomfört fyra stycken träffar för bostadsrättsföreningar under året främst inom området sol och laddning och avslutade året med en träff med inriktning på fjärrvärme. Vi har under året mött204 bostadsrättföreningar och 268 privatpersoner på våra träffar.

Vi deltar på mässor och försöker träffa våra kunder även på deras hemmaplan. På senhösten har vi genomfört ett pop-up-möte med kunder i Gunnilse som drabbats av strömavbrott ovanligt många gånger. Våra nyckelpersoner inom området fick tillsammans med kundservice och säljare åka ut för att träffa kunderna och förklara varför det ser ut som det gör och vad vi gör åt det. Ett mycket uppskattat sätt att möta våra kunder.

Digitala lösningar för våra kunder

Vi fortsätter vår digitaliseringsresa med att dels utveckla våra befintliga kanaler samt även etablera nya sätt att kommunicera med våra kunder. De områden som vi vidareutvecklar är vår e-rapport och vår kundportal, ”Mina sidor”, som kommer få en uppfräschning. Under året har vi även lanserat vår chatbot Ellis som svarar på över 50 procent av alla frågor som våra kunder funderar över. 

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningenSå funkar det
icon-closechevron-disc-rightmenu