GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Intervju

Det har varit viktigt att ha Göteborg Energi som partner för att nå våra miljöbyggnadsmål.

Uni 3 by Geely skapas för att utveckla ett innovationscampus på Lindholmen. Geely Groups fastighetsbolag ligger bakom satsningen. Och Project Director Lina Lindquist ska se till att allt genomförs enligt planerna.

– Tanken är att Geelybolag som Cevt och Lynk&Co och andra fristående
teknikaktörer ska sitta samlat och dra nytta av varandras kompetens, säger hon.

Du är ansvarig för uppförandet av fem nya byggnader på Lindholmen. Hur många medarbetare kommer att flytta in när allt är klart?
– När alla hus är färdigbyggda 2022 kommer det att finnas minst 3 500 arbetsplatser för såväl etablerade företag som start-ups. De flesta kommer att arbeta med teknikutveckling och mobilitet. Vi vill också skapa en öppen mötesplats med restauranger dit göteborgare i allmänhet hittar och vill vara. I detaljplanen finns även möjlighet att bygga en sjätte byggnad, men det är ännu inte bestämt när det ska ske. 

Vilka praktiska och funktionella behov har styrt arkitekternas arbete?
– Arkitekterna har behövt ta hänsyn till mycket specifika behov som lab-miljöer och en designbyggnad. Samtidigt har det funnits en övergripande tanke baserad på de kinesiska fem elementen: Trä, Vatten, Metall, Jord och Eld. Huset som blev helt klart vid årsskiftet är Trä och det ser man genom att vi använt väggpaneler och inklädda pelare i ask och att mötesrummen har trädnamn. I nästa byggnad är temat vatten och där har vi en vattentrappa utanför entrén och även en inne i den stora ljusgården. 

Hur har planeringsarbetet med Göteborg Energi fungerat?
– Det har varit viktigt att ha en energipartner och jag har upplevt att samarbetet funkat bra! Vi har haft flera samordningsmöten med kundansvariga på Göteborg Energi och fokuserat på att få en så bra lösning som möjligt.

"Fjärrvärme och fjärrkyla har hjälpt värdena att vara låga när vi gjort energibalansberäkningen."

Vad har varit viktigast att få till när det gäller energisidan?
– I och med att vi tagit beslut om att certifiera husen för Miljöbyggnad, nivå silver har vi behövt anpassa planlösningen och tänka på solvärmelaster och bländskydd. Fjärrvärme och fjärrkyla har hjälpt värdena att vara låga när vi gjort energibalansberäkningen. Göteborg Energi har också hjälpt till med planeringen av fiber och kyla och även varit aktiva i frågor som laddstolpar till elbilar i garaget.

Är det hemligt vilka innovationer ni jobbar med just nu?
– Geelys fastighetsutvecklingsbolag arbetar inte med hemlig innovation. Om man inte menar att vi jobbar fokuserat och med hög energi, producerar billigare per kvadrat, har högre kvalitet än andra och gör vissa arbeten parallellt! De andra Geely-bolagen håller å andra sidan bara på med hemliga innovationer…

Vad har varit din största utmaning som Project Director?
– På pappret har jag en väldefinierad uppgift: att se till att alla husen blir uppförda i tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Men i verkligheten är det ett stort projekt och många frågor att hålla reda på. Geely är ett globalt bolag med rötter i Kina.Kulturen är därför långt ifrån den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Förändringstakten är högre och fokus på detaljer är större. I mitt arbete hanterar jag alla frågor och förväntas ha detaljkunskap om allt. Ibland har jag träningsvärk i hjärnan!

"Det är viktigt att tillhöra det västsvenska teknikklustret och att vara i en innovationsrik miljö..."

Vad är bakgrunden till att Geelys Innovation Centre hamnat i Göteborg?
– Geely Group har ett behov av att samlokalisera sina svenska verksamheter samtidigt som grundaren Li Shufu ville visa sin dedikering till Göteborg, att bolaget är här för att stanna. Därför valde man att bygga ett helt campus. Det är viktigt att tillhöra det västsvenska teknikklustret och att vara i en innovationsrik miljö, vilket ju också är Lindholmens unika styrka. 

Hur ser ni på Göteborgs och er egen utveckling i ett tioårsperspektiv? Hur ser staden och er verksamhet ut 2030?
– 10 år är en lång tid, men tänker vi fritt så är vi en etablerad del av Göteborgs näringsliv och en naturlig investerare och ägare i Sverige. Och Lindholmen är med all sannolikhet basen för bolagsgruppens arbete i Europa och dess fortsatta utveckling i Sverige!

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningen
icon-closechevron-disc-rightmenu