GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Intervju

"Vi har höga mål och behöver höja tempot rejält!"

Moderaten Jan Hallberg var under många år oppositionens ledande kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i Göteborg. I februari 2019 tillträdde den politiske veteranen posten som Göteborg Energis styrelseordförande.

Hur har ditt första år som styrelseordförande varit?
– Göteborg Energi har en nyckelroll i stadens klimatarbete och det har varit väldigt inspirerande att sätta sig in i de ambitioner och planer som finns. Det har naturligtvis också varit mycket att lära, läsa och förstå. Jag visste ju rätt mycket om bolaget eftersom jag var kommunalråd i flera årtionden. Men det tekniska och det som handlar om energibranschen mer specifikt kan man nog inte säga att jag kunde särskilt mycket om, tvärtom, det var att lära sig.

Du låter ödmjuk?
– Det vill jag inte påstå att jag är – men koncernen har en bred verksamhet och energibranschen är komplex! Det är bara att sätta sig ner och plugga och lyssna på de som kan. Sen är ju jag generalist och då är det ju helt avgörande att det finns duktigt folk som kan sina frågor. Och styrelsen är, måste jag säga, oerhört sakkompetent. Jag brukar skämta och säga att jag ibland fungerar mer som en konferencier…

Styrelsen ska ju i första hand tänka på bolagets bästa och inte låta partipolitiken styra. Fungerar det?
– Ja, så ska det vara. Alla politiskt knepiga frågor tas ju i fullmäktige när vi tar ägardirektiven. Sen har vi naturligtvis olika infallsvinklar beroende på vilket parti vi kommer ifrån, men jag måste säga att den diskussionen berikas i styrelsen. Med tanke på vilken sakkompetens som ledamöterna i allmänhet besitter så blir det väldigt bra diskussioner. Man ger och tar och man ändrar sig när man hör andras åsikter. Imponerande måste jag säga i förhållande till nämndpolitik där det ofta är votering alldeles för snabbt. Här diskuterar vi oss fram till en lösning.

Är det något speciellt du vill lyfta från 2019?
– Ja, det är väl den diskussion som nu har lett till att vi ändrar bolaget från att ha varit ett produktionsorienterat företag till ett kundorienterat. Med fokus på kundernas krav och förväntningar, hållbarhet och digitalisering, för att kunna hänga med i den snabba utveckling som nu sker i samhället – och dessutom försvara de värden som skattebetalarna har i det här bolaget.

 

"Man ger och tar och man ändrar sig när man hör andras åsikter."

Vad ser du som bolagets tuffaste utmaning?
– Omställningen till ett fossilfritt och mer hållbart samhälle är självklart den tuffaste utmaningen på ett övergripande plan. En annan är den snabba utvecklingen av ny teknik och nya lösningar som sker inom energiområdet. Det gäller också att vara handlingsberedd inför de kortsiktiga politiska beslut som tas på nationella plan, med nya skatter och förändrade villkor. Där gäller det att vi både är trygga i våra beslut och snabbfotade.

Och 2020 – vad tror du kommer att prägla det kommande året?
– Det är resan mot ett fossilfritt bolag. Vi har höga mål och behöver höja tempot rejält! Vi går också in i en stor investeringsfas med omfattande behov på det fjärrvärmenät som nu börjar bli till åren och behöver underhållas och utvecklas. Att med bibehållen lönsamhet klara investeringsbehovet samtidigt som vi kan leverera den avkastning som ägaren har satt upp – det är utmaningen.

"Jag är trygg i att kunskapen verkligen finns."

Klarar Göteborg Energi sina framtida utmaningar?
– Jag upplever att här finns en imponerande kompetens i alla delar när det gäller det tekniska, det ekonomiska och att vara med i tiden. Vi får på varje styrelsemöte träffa mycket kompetenta medarbetare som på ett imponerande sätt ger den ena genomarbetade dragningen efter den andra. De har i sin tur många kompetenta människor bakom sig. Så jag är trygg just i att kunskapen verkligen finns. Sen gäller det för oss att manövrera, ge förutsättningarna och säkerställa att verksamheten går i rätt riktning. Men jag tror definitivt att vi kommer att klara det.

Till Års- och hållbarhetsredovisningen
icon-closechevron-disc-rightmenu