GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Det vi gör kan tyckas enkelt och självklart. Men att försörja en hel stad med ljus, kraft, värme och uppkoppling är komplext. Varje dag pågår ett omfattande arbete för att möta våra kunders behov, delta i utvecklingen av Göteborg och inte minst att driva, underhålla och utveckla våra anläggningar. 

Vi ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. För oss handlar det om att tänka lite längre och ta ett större ansvar. Vi ska bidra till ett hållbart Göteborg.

Alg Engqvist

VD har ordet

Det är allvar nu. I oktober 2018 konstaterade FN:s klimatpanel, IPCC, att världens utsläpp av koldioxid måste halveras till år 2030 om klotets temperaturhöjning ska begränsas till 1,5 grader. Och sällan har väl klimatet varit på allas läppar så mycket som i år. Vi gladdes över en lång och rekordvarm sommar men fick samtidigt en klump i magen. Torra sädesfält och brinnande skogar fick många av oss att fundera på vart vi egentligen är på väg.

För ett hållbart Göteborg

Vårt uppdrag sträcker sig från den livsnödvändiga dagliga leveransen av värme, el, gas, kyla och stadsfiber till den viktiga resan mot ett hållbart Göteborg.

"När det går bra för Göteborg Energi gynnar det hela vår stad."

Forskning och utveckling

Framtidens hållbara lösningar för en stad som växer är fokus i allt vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Tillsammans med akademin, andra aktörer i staden, näringslivet och våra kunder gör vi energisystemet smartare och hittar nya sätt att använda våra resurser på det mest effektiva sättet.

Vill du läsa års- och hållbarhetsredovisningen i sin helhet?

icon-closechevron-disc-rightmenu