GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Citygate skyskrapa

Göteborg Energi levererar fjärrvärme & kyla

Per Hanson är projektchef för Skanska Citygate i Gårda – den skyskrapa som kommer att bli Nordens högsta kontorsbyggnad.
– Med sina 37 våningar och 144 meter kommer byggnaden definitivt att synas i stan och det är därför vi har satsat på en så spännande arkitektur, konstaterar han. 

Skanska Citygate blir granne med Göteborg Energis huvudkontor – det är bara Ullevigatans rondell som ligger mellan de båda tomterna.

– Det låg en bensinmack här tidigare och att fylla tanken i all ära, men jag tycker nog att 2 500 arbetsplatser ger mer liv åt Gårda, säger Per Hanson, som efter tre års planerings- och tillståndsprocess nu kan dra igång själva byggarbetet.

Göteborg Energi har en viktig del i projektet som leverantör av fjärrvärme och fjärrkyla. 

– För oss var komplicerade värmepumpsanläggningar eller andra utrymmeskrävande lösningar inget alternativ. Vi ser det som både enklare och mer hållbart att ansluta till stadens väl fungerande system.

Per Hanson uppskattar samarbetet med Göteborg Energi. För att bolaget ”är en spelare med egen tydlig grön agenda” och för att det är en aktör med många olika enheter och kompetensområden. 

– Men det allra viktigaste för mig personligen är att vi erbjuds one point of contact – det vill säga att hela vårt samarbete går via en person på Göteborg Energis sida. Genom vår kontaktperson förstår de oss och vad vi är ute efter för lösningar. Det gör allt så mycket smidigare, oavsett om det handlar om el, stadsfiber eller utökad fjärrkyla till Citygate.

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningenOm fjärrvärme
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify