GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Intervju: Eric Zinn

Eric Zinn är hållbarhetschef på Göteborg Energi. Det är ett ansvarsfullt jobb i tre dimensioner som han tydligt brinner för. Men hur tänker han när det gäller bolagets möjligheter att påverka Göteborg och regionen ekologiskt, ekonomiskt och socialt? Så här svarar han. 

Vad är den grundläggande strategin för Göteborg Energis hållbarhetsarbete?

– Vi vill göra största möjliga nytta för göteborgarna genom att veta vad vi kan påverka och vad vi bör påverka. Det gör vi både genom att ständigt lära oss mer om vår påverkan på stadens hållbarhet – men också genom att prata med våra intressenter som har synpunkter på vår verksamhet.

Vad är du mest nöjd med – och vad kan bli bättre?

– Jag är väldigt stolt över vilket begåvat system vi förvaltar och utvecklar. Ett system som tidigare kollegor och politiker byggde upp med stort fokus på att minimera miljöpåverkan och gynna Göteborg. Men vårt uppdrag är att ständigt bli bättre och vi har förstås massor att jobba vidare med.

Varför satsar inte Göteborg Energi i högre utsträckning på förnybar energi?

– Vi har under decennier fokuserat på att återvinna värme, som i sin tur frigör förnybar energi till andra användningsområden. Nu växer Göteborg kraftigt och vi satsar stort för att se till att så många som möjligt även i framtiden ska ha tillgång till vårt resurseffektiva och klimatsmarta system.
 

Men många efterlyser mer vind- och solel i Göteborg. Är inte det vettiga investeringar framöver? 

– Det behövs massor med vind- och solel och vi har byggt Sveriges största solcellsanläggning i Säve. Men det behövs även andra system som funkar när solen inte skiner och vinden inte blåser. Genom att vidareutveckla vårt fjärrvärmesystem ser vi till att el inte slösas bort som värme. 

"Vi arbetar på flera fronter med åtgärder som gör reell klimatnytta."

Kommer ni någonsin att bli klimatneutrala?

– Ja. Vi är på god väg, men det hjälper inte om det orsakar mer klimatpåverkan någon annanstans i energisystemet. Vi måste se till att vi gör skillnad på riktigt. 

Hur menar du?

– Jag menar att det är jätteviktigt att förstå hur allt hänger ihop. Så att vi inte i vår iver att göra klimatnytta orsakar lokalt utsläpp någon annanstans! Men det betyder inte att vi inte kan göra något redan nu. Tvärtom arbetar vi på flera fronter med åtgärder som gör reell klimatnytta.

Låter spännande. Vad handlar det om?

– Det handlar bland annat om hur vi samarbetar med våra kunder för att vid rätt tillfälle kunna minska deras effektbehov, vilket minskar vårt behov av att elda fossilt – och i förlängningen gör det även fjärrvärmen billigare. Vi bygger värmelager för att köra våra anläggningar mer effektivt och hoppas att på sikt kunna säsongslagra stora mängder återvunnen värme. Vi förbättrar också samarbetet med våra värmeleverantörer, där Preem har lyckats leverera 25 procent mer återvunnen värme på bara något år. Vi har även börjat använda en del biogas i våra anläggningar, vilket gör klimatnytta på riktigt. På lite längre sikt planerar vi att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att leverera fossilfri fjärrvärme och el.
Att ett energibolag ska vara bra på ekologisk och ekonomisk hållbarhet är ganska självklart – men hur jobbar ni med den sociala dimensionen?

– Vi har länge arbetat med sociala aspekter som jämställdhet, trygghet och hälsa i arbetet och att vara en stimulerande och utvecklande arbetsplats. Integrationen har självklart seglat upp som en viktig fråga för oss att jobba med. Detta gäller till exempel att ta tillvara de många kompetenta nyanlända ingenjörer och ekonomer som kommit till vårt land under senare år. Vi måste också stimulera en nyfikenhet för teknik och miljö i delar av staden där intresset är särskilt lågt. 

Varför är ungdomars teknikintresse en uppgift för er som energibolag?

– Därför att det är viktigt för en hållbar samhällsutveckling i allmänhet, men också för oss som företag. För vår långsiktiga kompetensförsörjning behöver vi inspirera ungdomar till tekniska utbildningar och jobb. Om vi ska ha möjlighet att rekrytera medarbetare från en bredare bas krävs det att vi är integrerade i staden. Vi vill helt enkelt få chansen att fånga upp så många som möjligt av Göteborgs begåvningar – oavsett var de bor. 

Till Års- och hållbarhetsredovisningenLäs mer om hållbarhet
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify