GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Intervju: Askungen Vital

Fjärrvärmen i Göteborg är en del av ett kretslopp. Biobränslet är flis av grantoppar, stubbar och grenar – och askan som blir över återförs till skogen.
– Varje dag på jobbet känns bra i hjärtat, säger Karina Pedersen på Askungen Vital, bolaget som ger utarmade skogsmarker nytt liv. 

Askungen Vital AB är ett familjeföretag med bas i Markaryd. Allt började med att den rutinerade avverkaren Bo Pedersen inledde en dialog med Skogsstyrelsen om vad man kunde göra för att förhindra näringsbrist och försurning. Det moderna skogsbrukets uttag av trädens alla delar från topp till tå dammsög markerna på magnesium, kalium, kalcium och fosfor. Ett intressant näringstillskott blev därför aska från fjärrvärmeverk.

– Biobränsle är inte koldioxidfritt, men som en del i ett kretslopp är det hållbart eftersom en växande skog tar upp koldioxid i atmosfären och motverkar den globala uppvärmningen, säger Karina Pedersen.

Karina och hennes man Henrik (son till Bo) äger och driver numera företaget och brinner för idén med återföring av aska. Maskinerna som sprider askan i terrängen är förfinade varianter av den prototyp som Bo Pedersen byggde av en skogsskotare och en gödselmaskin. Vilka ytor som är lämpliga att ta sig an analyseras tillsammans med Skogsstyrelsen.

– Det här är vårt hjärtebarn. Vi vill att fler ska veta att skogsbränsle är hållbart – om tillväxten i skogen bara är mer än det som tas ut. Vi jobbar därför för att koordinera skogsbruk och energiproduktion och vi ser vikten av ett gott samarbete i hela kedjan. 

Askungen Vitals ambition är att företagets askupplag aldrig ska ligga mer än fem mil från vare sig producent eller spridningsområde, vilket kräver en hel del planering och logistik. Från Göteborg Energi levereras runt 2 000 ton aska per år. Karina ger produkten toppbetyg och menar att Göteborg Energi är en av de partners som jobbar mest seriöst med frågan. Det finns producenter som snålar med kostnaderna för sitt bränsle och blandar i rivningsträ som kan vara målat eller impregnerat. Detta förorenar askan och gör den obrukbar för askåterföring.

– Det vi får från Göteborg Energi är alltid problemfritt utan föroreningar, säger hon. Hoppas att deras kunder är medvetna om det – för det ska man hissa flaggan för. 

"Aska från Sävenäs blir guld i skogen."

Det finns inga krav på att skogsägare ska återföra aska. Det finns bara en allmän rekommendation. De skogsägare som sedan länge anlitar Askungen Vital är övertygade, eftersom de märker askans effekt på längre sikt. Att motivera en utgift som ger positiv tillväxt på 50 års sikt kan dock vara svårt. Här finns helt enkelt ett gemensamt ansvar som är svårt att sälja när marknadsmekanismer råder. Och det ser Karina Pedersen som ett rent miljöproblem.

– Vi återför 30–35 000 ton aska per år, men i förhållande till det som tas ut är det på tok för lite! Aska måste bli en självklar del av skogsbruket och jag tror tyvärr att styrmedel och lagstiftning behövs.

Så hur ser framtiden ut för Askungen Vital?

– Vi får komma till slottsbalen och gifta oss med prinsen, säger Karina med ett skratt.
– Nej, skämt åsido, vi hoppas att askåterföring ska bli en självklar del av skogsbruket, som ju präglas av en långsam process.
– Inte som för en åker där det snabbt märks om marken utarmas för näringsämnen och skörden minskar. Vad vi gör nu är en livsviktig framtidsfråga! Skogen är vår lunga, vår vattenrening och vårt syre – inte bara något som står i vägen för vår utsikt. 

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningenOm ekologisk hållbarhet
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify