GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vårt ansvar mot kunderna

Konkurrensen inom energibranschen ökar och Göteborg ska växa med ett helt Halmstad. Det är två av omvärldsfaktorerna som ställer nya krav på vad vi behöver erbjuda våra kunder för att vara deras självklara energipartner. Nu och i framtiden.

Den 24 april lanserade vi vår nya webbplats där vi lagt fokus på att göra det enklare för kunden. Sedan början av 2017 har vi arbetat igenom flera områden för att förbättra kundupplevelsen och göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val. Det handlar bland annat om aktiviteter, projekt och investeringar tillsammans med och för våra kunder.

Stort intresse för #LaddaGBG 

Den 19 april anordnade vi en fackmässa på vårt huvudkontor som en del i vårt koncept #LaddaGBG. De omkring 250 personer som deltog under dagen representerade fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi bjöd på aktuella seminarier – från vision och ekonomi till installation och praktiska tips inför en satsning på laddning. 

Vi bygger Sveriges största solcellspark 

Solcellsparken ligger strax norr om Säves flygfält på en yta lika stor som 16 fotbollsplaner och förser motsvarande 1 100 villor med hushållsel årligen. Parken är resultatet av ett så kallat Göteborgsförslag. Intresset för solenergi har vuxit explosionsartat de senaste åren och det finns en stor efterfrågan på olika solcellslösningar bland våra kunder. Vi erbjuder nu ett solcellsabonnemang till våra privatkunder. 

"Parken är resultatet av ett så kallat Göteborgsförslag."

Inspiration för bostadsrättsföreningar

Under året har vi haft ett antal inspirationskvällar för våra brf-kunder. Programmen innehöll både inspiration och kunskap för mer hållbara lösningar, solenergi, effektiv energianvändning och laddning. Sammanlagt fick vi träffa 165 personer från 98 bostadsrättsföreningar. 

Kundernas efterfrågan på biogas ökar

En kund som tidigare köpt naturgas men som nu övergått till biogas är tårttillverkaren Almondy i Torslanda. De använder gasen direkt i sina ugnar – men också i en ångpanna – för sin produktion av ungefär 75 000 tårtor per dag. Andra kunder som valt att använda biogas är Estrella och Skanska Asfalt och vi märker att efterfrågan ökar alltmer. 

Stöd till hållbarhetsprojekt 

Tänk:Om, som tidigare hette Göteborg Energi Miljöfond, är ett hållbarhetsstipendium som ska inspirera och hjälpa göteborgarna att genomföra innovativa idéer för en mer hållbar vardag. Stipendiet har funnits sedan 2009 och cirka 4,8 miljoner kronor har sedan dess fördelats mellan 80 projekt. Den 16 november delades 1 miljon kronor mellan sex stipendiater. Läs mer om detta på vår webbplats.

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningenSå funkar det
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify