GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Handel med effekt frigör kapacitet i Göteborgs elnät

Att frigöra kapacitet i elnätet och göra det mer flexibelt är en viktig del i energiomställningen. Därför driver Göteborg Energi elnät flexibilitetsmarknaden Effekthandel Väst där vi köper effektflexibilitet av anslutna elnätskunder.

Att frigöra kapacitet i elnätet och göra det mer flexibelt är en viktig del i energiomställningen.

Handelssäsongen för vintern 2022/2023 har nyligen avslutats och handeln har tagit flera kliv framåt sedan pilotperioden i början av 2022.

– Vi har fått in fler flexleverantörer och vi har genomfört handel med olika typer av bud. Under december till mars avropades cirka 25 MWh. Att jobba med flexibilitet är ett viktigt verktyg parallellt med våra andra investeringar i elnätet och har en stor potential. Vi räknar med att handeln i framtiden kan frigöra minst 100 megawatt elnätskapacitet, vilket motsvarar två Partille en kall vinter, säger Therese Caesar Ansvarig Flexibilitet på Göteborg Energi elnät.

Frigör kapacitet när behoven är som störst

Att handla med effektflexibilitet är ett sätt att frigöra kapacitet i det lokala elnätet när behoven är som störst, till exempel under den kalla årstiden. Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.

Effekthandel Väst är en flexibilitetsmarknad på NODES marknadsplats och även Mölndal Energi Nät är en köpare på marknaden.

– Det känns riktigt bra att vi har en etablerad flexmarknad i Göteborg och att både handeln och intresset för att delta börjar ta fart. Vi blickar redan fram emot nästkommande säsong där vi ser att aktiviteten och volymen kommer att fortsätta öka, säger Therese Caesar.

Mer information om flexibilitet och Effekthandel Väst finns på vår webb:

https://www.goteborgenergi.se/foretag/vara-nat/elnat/effekthandel-vast

Fler flexibilitetsprojekt

Förutom att driva Effekthandel Väst deltar Göteborg Energi i flera andra initiativ och projekt kring mer flexibila elnät. Ett viktigt område är hur den växande andelen elbilar och deras batterier kan användas för att frigöra kapacitet – så kallad vehicle to grid (V2G) – teknik. Ett annat exempel är EU-projektet Flexigrid, där Göteborg Energi tillsammans med ett 20-tal andra parter i EU har analyserat potentialen för flexibilitet i morgondagens elsystem.

Mer information om Flexigrid finns här: https://flexigrid.org/

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closechevron-disc-rightmenu