GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tre innovationer som ändrar landskapet för laddning

Elbilen är på frammarsch i världen, kurvan går kraftigt uppåt och intresseorganisationen Power Circle förutspår att år 2029 kommer 85% av nybilsförsäljningen i Sverige att bestå av elbilar. Hur ser vägen dit ut och vilka förändringar kan vi komma att förvänta oss?

Göteborg Energi har redan börjat ladda inför framtiden genom att investera i ett antal laddstationer runtom i staden, däribland en supersnabbladdare för tung trafik så som ellastbilar. Men det finns andra innovationer på horisonten som är väl värda att titta närmare på. Vi har samlat tre av dem i denna artikel, och till stöd har vi tagit hjälp av Göteborg Energis produktägare för elbilsladdning Per Häger.

Flera bilar står och väntar på att bli levererade.

Prisras för elbilar

Elbilar var länge ganska ovanligt men vid årsskiftet steg antalet laddbara personfordon i Sverige till omkring 100 000. Det är relativt få personer som har råd att köpa dem. Men nya innovationer och konkurrens på marknaden har skapat rum för många alternativ, så som den kinesiska bilen Ora R1 som kostar under 100 000 kr (1). Än finns dock inte bilen utanför den kinesiska marknaden.

- Tänk dig en elbil jämfört bensinbil. Avgassystemet och förbränningsmotor har man ju exempelvis inte mycket nytta av på en ren elbil. Därför kan bilarna tillverkas till en mycket lägre kostnad i framtiden. Tillsammans med den låga driftkostnaden och låga servicebehovet jämfört med en fossilbil förstår man att efterfrågan öka, menar Per
Bil som laddas.

Rekordsnabb laddning

Dagens elbilar laddar snabbare än någonsin förr - och snabbare lär det bli. En av Porsches prototyper kunde ladda en elbil med en räckvidd på 100 km på bara tre minuter (2).

- Det som är utmaningen när det kommer till supersnabbladdare (över 350 kW) är att få fram fler bilbatterier som klarar av effekten. Idag gör laddningen att det blir alldeles för varmt om bilen inte har speciell vattenkylning. Men på sikt lär tekniken utvecklas och ”vanliga” elbilar kommer att kunna ladda betydligt snabbare, menar Per.

Batterier som ger tillbaka

I takt med att samhället gör omställningen till förnybara energikällor kommer elförsörjningen att bli mer ojämn. Det är svårt att beställa när vinden ska få snurr på vindkraftverken, exempelvis.
 
Vehicle-to-grid är en teknik där elbilar som står parkerade kan användas för energilagring av elen från solceller. När de sedan laddas är det en typ av snabbladdare som inte bara laddar elbilar, utan även för tillbaka energin som lagrats i bilbatterierna till elnätet. På så vis kan elbilarna ge energi. I framtiden kan tekniken även utnyttjas för att stabilisera elnätet. 
 
- Tekniken finns redan och testas i mindre skala av Kungsbacka kommun, berättar Per.
 
- Problemet är att batteriet slits mer när det laddas ur och upp hela tiden. Men det kan tänkas att om man låter sin elbil ansluta sig till elnätet kan man få betalt för denna tjänst.

Vill du veta mer?

Källor:
(1) https://www.nyteknik.se/fordon/har-ar-elbilen-som-bara-kostar-81-000-kr-6950634
(2) https://newsroom.porsche.com/en/company/porsche-fastcharge-prototype-charging-station-ultra-high-power-charging-technology-electric-vehicle-16606.html

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus