GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Ny publik supersnabbladdare för tunga elfordon på plats i Göteborg

En helt ny typ av laddstation, anpassad för tung trafik som distributionslastbilar och renhållningsfordon finns nu på plats i Göteborg. Den publika laddstationen, som är placerad på Falutorget, är den första i sitt slag och kan även användas för laddning av personbilar.

Göteborg Energis VD Alf Engqvist och Stefan Strand, VD för Volvo Lastvagnar Sverige vid invigningen av den nya supersnabbladdaren. Foto: Alexander Brenner

– Med den här laddstationen tar vi nästa, avgörande steg i Göteborgs elektrifieringsresa. I städer som växer och förtätas ökar behovet av rena och tysta transporter snabbt. Göteborg Energi har sedan flera år satsat på fordonsladdning för bussar och bilar. Nu går vi vidare genom att erbjuda laddning även för lastbilar. Ny teknik i laddare med högre effekt och det unika läget vid Falutorget öppnade upp en möjlighet att stötta Volvos utveckling av ellastbilar samtidigt som vi bidrar till stadens miljömål, säger Alf Engqvist, VD på för Göteborg Energi.

Med den nya supersnabbladdaren på 175 kW går det upp till tre gånger snabbare att ladda personbilar jämfört med de publika snabbladdare som redan finns på plats runt om i staden. Det är också den första publika laddstationen som är anpassad för distributionsfordon som lastbilar och sopbilar.

Volvo har under våren lanserat två modeller av ellastbilar för stadsdistribution och sophämtning, Volvo FL och Volvo FE. Stefan Strand, VD för Volvo Lastvagnar Sverige, konstaterar att elektrifieringen av tung trafik är viktigt om vi ska kunna uppfylla Sveriges klimatmål att minska CO2-utsläppen från transporter på väg med 70 procent.

– Elektrifiering är väldigt viktig för att nå Sveriges och EUs mål att minska C02 utsläppen från vägtrafiken. Till en början är det låga volymer och vi fortsätter att finjustera produkten ihop med våra första kunder. Men redan år 2020-2021 är ambitionen en försäljning i större skala. Helt avgörande för utvecklingen är dock att det finns en tillgänglig laddinfrastruktur för att säkra effektiv ruttplanering och utnyttjande av elfordon. För att omställningen ska ske tillräckligt snabbt behövs stimulanser, både till de som investerar i ellastbilar och de som bygger laddinfrastruktur. Göteborg Energis laddstation markerar början på en mycket viktig utveckling, säger Stefan Strand.

Fakta nya supersnabbladdaren

  • Effekt 175 kW
  • Typ: ABB high power charger
  • Laddaren har två uttag – CCS (combined charging system) och Chademo
  • Volvos lastbilar använder CCS-uttaget precis som flera, främst europeiska personbilar. Chademo-uttaget används av främst asiatiska och vissa amerikanska biltillverkare.
  • En personbil som tar emot 150-175 kW el kan ladda runt 15 mils bilkörning på 10 minuter

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Christina Eriksson, Chef Marknadskommunikation och PR, Volvo Lastvagnar Sverige, 0739 020528, christina.eriksson@volvo.com

icon-closechevron-disc-rightmenu