GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Lindholmen Street Market.

VÅRA KUNDER

Vi levererar till alla göteborgare.

Vi har ca 270 000 elnätskunder och 90 % av Göteborgs flerbostadshus är anslutna till vårt fjärrvärmenät. Vi har 257 000 elhandelskunder – både i och utanför Göteborg. Vi erbjuder också göteborgaren ett öppet stadsfibernät, som just nu når cirka 100 000 hushåll och 60 000 företag och vi erbjuder även gratis wifi i delar av Slottsskogen.

Våra kunder är vårt allt. Vi vill vara deras bästa energipartner och tillsammans ska vi hjälpas åt för att åstadkomma ett mer hållbart Göteborg. Tillsammans med våra kunder förstår vi hur staden behöver utvecklas och vi gör vår del genom att utveckla staden under mark – med kablar och rör som måste vara på plats innan nästa bygge ska börja.

Nästan alla aktörer som bygger nytt i Göteborg väljer att ansluta sig till vår fjärrvärme, fjärrkyla, stadsfiber eller gas. Det är ett starkt och glädjande bevis på gott arbete och gör oss väldigt stolta.   

Lizz Wiklund fotograferad av Kristin Lidell.

LIZZ WIKLUND, HÅLLBARHETSCHEF PÅ HSB GÖTEBORG.

Lizz Wiklund fotograferad av Kristin Lidell.

LIZZ WIKLUND, HÅLLBARHETSCHEF PÅ HSB GÖTEBORG.

Intervju med Lizz Wiklund, hållbarhetschef på HSB Göteborg

HSB Göteborg samlar över 360 bostadsrättsföreningar och samfälligheter runt om i Västsverige. Föreningen är också hyresvärd till 1 600 lägenheter.

Det känns som att energi- och klimatfrågorna står högt på er agenda?

– Ja, det stämmer. Vi har under 2022 satt upp nya, mer ambitiösa klimatmål som omfattar hela värdekedjan. I den ingår våra leverantörer, vår egen verksamhet som inkluderar förvaltning och egna fastigheter samt våra kunder. Tidigare var fokuset att minska klimatpåverkan i vår egen verksamhet men nu har vi tagit ett större helhetsgrepp. Vårt mål är att vara klimatneutrala till 2040.

Vi är också glada för Göteborg Energis prisstrategi på fjärrvärme.

Lizz Wiklund, hållbarhetschef HSB Göteborg

Vilka är era främsta utmaningar i det här arbetet?

– Vi är stora användare av fjärrvärme och den har en stor redovisad klimatpåverkan. Här jobbar vi tillsammans med Göteborg Energi på flera olika sätt. Det handlar naturligtvis om att fjärrvärmen ska produceras så rent som möjligt men också att påverka regelverket så att de fossila inslagen i avfallsförbränningen inte belastar användarna utan producenterna. Vi är också positiva till koldioxidinfångning, CCS, och jobbar tillsammans med Göteborg Energi för att det ska bli verklighet i Göteborg. 

Hur jobbar ni mot era kunder, det vill säga bostadsrättsföreningar och samfälligheter?

– Först och främst genom att föregå med gott exempel. Det handlar också om att informera, inspirera och komma med konkreta råd kring energieffektivisering och hållbarhetsfrågor. Till exempel har vi tagit fram en mall så att våra kunder kan göra en egen hållbarhetsredovisning. Vi stöttar också med rådgivning kring styrutrustning, installationer, isolering, solceller, laddinfrastruktur med mera.

Hur ser du på Göteborg Energi som energipartner? Lever vi upp till förväntningarna?

– Jag tycker det fungerar bra. Vi har jobbat tillsammans under lång tid och jag uppskattar verkligen Göteborg Energis engagemang i till exempel HSB Living Lab som är en viktig satsning för oss. Vi är också glada för Göteborg Energis prisstrategi på fjärrvärme, långsiktigheten och att priserna inte höjs mer än nödvändigt. Om jag fick önska mig något skulle det vara en samlad statistik över användningen av el och fjärrvärme i alla våra 289 stycken bostadsrättsföreningar. När vi nu ska följa upp Scope 3 blir själva datainsamlingen mer omfattande och arbetskrävande. Här skulle Göteborg Energi kunna underlätta vårt arbete och hjälpa oss stötta våra kunder till en minskad klimatpåverkan.

Bostadsområde.
Bostadsområde.

Konkurrenskraftiga priser för våra kunder

Vår konkurrenskraft mäts på olika sätt av olika organisationer. Att vi under lång tid haft konkurrenskraftiga priser på både vår fjärrvärme och vårt elnät visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen. Här jämförs vi med alla landets 290 kommuner. Det senaste året låg vi på plats 58 för både fjärrvärme och elnät.

Göteborg Energis app har i skrivande stund laddats ner av över 90 000 kunder.

Göteborg Energis app har i skrivande stund laddats ner av över 90 000 kunder.

Digital tillväxt och förändrade kundbeteenden

Vårt arbete med att möta våra kunder digitalt och vara relevanta i våra kontakter har under året fortsatt öka i betydelse. I takt med att prisbilden för elhandel steg dramatiskt och effekttariffer infördes för villakunder i vårt nätområde växte behovet av att följa sin egen eller företagets konsumtion löpande. 

Ett tecken på relevans är att 90 000 privatkunder har laddat ner vår app sedan lanseringen i oktober 2021. Den används flitigt och även tillväxten för Mina sidor för privat- och företagskunder fortsätter i högt tempo. Totalt hade 232 000 kunder någon form av inloggad kontakt med oss i november 2022. 

Vi kan se en tydlig skillnad på aktivitetsgrad hos elhandelskunder som har valt timprisavtal och de som har rörligt medelvägt månadspris eller fastprisavtal. Att som timpriskund kunna planera sin förbrukning utifrån Nordpools priser för kommande 24 timmar och följa sitt effektuttag gör det möjligt att sänka kostnaden för el och elnät och ger dessutom positiva effekter för miljön.

För att stödja kunderna i sin energioptimering har vi lanserat en effektkalkylator på Mina sidor där kundens egen förbrukningsdata läggs i ett effektdiagram som går att laborera med utifrån vilka elprylar som används i hushållet. Detta tillsammans med andra funktioner på Mina sidor ökar möjligheterna för att ändra beteenden. 

För att effektivt klara av 275 000 elmätarbyten i vårt elnät till 2025 har en funktion utvecklats där våra kunder kan se tiden för sitt mätarbyte och på Mina sidor ha möjlighet att aktivera datauttaget på mätarna. Detta ger transparens och enkelhet för våra kunder och ett minskat behov av manuell hantering.

Utvecklingen av våra digitala kundgränssnitt sker i nära samarbete med våra kunder i kundpaneler där de får lyfta sina behov och testa nya tjänster och funktioner innan de lanseras. Kundinsikter från vår löpande analysverksamhet styr utvecklingen i våra utvecklingsteam.

 

Populära webinar sprider kunskap

Under året har vi fortsatt med våra populära och kunskapsberikande webinar där vi djupdyker i olika ämnen. Under året har vi behandlat energikrisens utveckling, de nya flexibilitetsmarknaderna, den digitala utvecklingen och hur de höga elpriserna sätter fart på nya lösningar. Alla webinar går att se i efterhand på vår webbplats.

Två kollegor läser från en laptop.
Två kollegor läser från en laptop.
Se våra webinar i efterhand

En illustration över Northvolt och Volvos kommande gemensamma fabrik.

En illustration över Northvolt och Volvos kommande gemensamma fabrik.

Batterifabrik till Göteborg

Göteborg Energi arbetade intensivt för att tillgodose Northvolts och Volvos önskemål när placeringen av företagens nya gemensamma batterifabrik skulle beslutas. Vi jobbar för att leverera elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsfiber till den nya fabriken, som ska börja driftsättas under 2025 och fullt utbyggd leverera batterier till närmare en halv miljon bilar årligen. Fabriken kommer att sysselsätta närmare 3 000 personer och Volvo Cars och Northvolt investerar 30 miljarder kronor i sitt joint venture. En av våra mer uppskattade lösningar för fabriken är möjligheten att återanvända renat avloppsvatten och använda det som kylvatten, vilket kraftigt reducerar elbehovet.

Ett radhusområde med solceller på taken.
Ett radhusområde med solceller på taken.

Köp solceller av Göteborg Energi! 

Villaägares intresse för att producera egen solel och ladda sin elbil hemma ökar markant – och Göteborg Energi är numera ett tryggt och självklart alternativ att vända sig till. I samarbete med Aprilice kan vi erbjuda både solceller, energilagring och elbilsladdning.

Fler nyheter från Våra kunder


Under 2022 har många fler kunder än tidigare år kontaktat vår kundservice för att få vägledning kopplat till oron på elmarknaden, de höga priserna och elprisstödet. Väntetiden för att få sitt ärende löst har tyvärr varit längre än vanligt och vi har jobbat intensivt för att korta ner kötider och att förenkla för kunden att hitta sina svar i våra digitala kanaler.


Energikrisen i Europa innebar att även svenska konsumenter uppmanats att kraftigt minska sin elanvändning. Inte minst för att kunna undvika så kallad manuell frånkoppling (MFK) om elen inte skulle räcka till allas behov. Vår senaste kampanj var helt inriktad på att motivera fler till att spara mer. Det gjorde verkligen göteborgarna som minskade sin förbrukning med 15 % i december 2022 jämfört med december 2021.


Vi har hittills byggt hundratals laddplatser, men under året har vi haft utmaningar med våra äldre snabbladdare (50kW). Det har varit svårt att upprätthålla en hög tillgänglighet och vi har haft problem att få tag på reservdelar. Vårt arbete med att skapa bra laddupplevelser för elbilskunder i göteborgsområdet fortsätter och flera nya funktioner för uppföljning och enklare laddning har släppts under året och laddvolymerna ökar stadigt i vårt nätverk.


Det är fortsatt stor efterfrågan på våra stadsfiberprodukter, bland annat kopplat till uppbyggnaden av nästa generations mobilnät (5G) i göteborgsområdet. Operatörerna prioriterar just nu fibrisering av befintliga 4G-master och kompletterar med nya 5G-master. Ett fullt utbyggt 5G-nät kräver ännu fler fiberuppkopplade master för att kunna leverera mobiltjänster med höga överföringshastigheter och låg fördröjning.


Vår nya prismodell ”Abonnerad effekt” innebär att kunden abonnerar och betalar för den maximala effekt de förväntar sig att Göteborg Energi tillhandahåller. Prismodellen är öppen för alla våra kunder och är ett krav vid nyanslutning för de som använder fjärrvärme i kombination med en annan värmekälla. Det är Wallenstam som valt Abonnerad effekt för etapp 2 av Kallebäcks Terasser.

icon-closechevron-disc-rightmenu