GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En av Göteborg Energis medarbetare iklädd varselkläder, nere i en tunnel.

Vår förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen beskrivs väsentliga händelser under året. Du kan läsa om styrning och ekonomiska mål, vilka investeringar som gjorts och vårt ägardirektiv. Hur vi arbetar med riskhantering, vilka framtidsutsikter vi ser samt förslag till vinstdisposition ingår också i förvaltningsberättelsen.

 
Vill du veta mer? Ladda ned års- och hållbarhetsredovisningen i pdf-format och läs sid 62-83.

Års- och hållbarhetsredovisning
icon-closechevron-disc-rightmenu