GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRT
RESULTAT
2022

Europeisk energikris
påverkar oss.

Vårt resultat

Energikrisen och den ekonomiska utvecklingen har en stor påverkan på Göteborg Energi och våra kunder.

De höga energipriserna har varit kännbara för alla göteborgare – även oss.

En dam i hatt vid Kungsportsplatsen hållplats i vintermiljö.

Vi står inför en mycket utmanande ekonomisk situation de kommande åren. Staden växer, vår anläggningspark behöver förnyas och underhållas. Vi behöver intensifiera vårt arbete med resultatförbättrande åtgärder som prisjusteringar, byggandet av nya anläggningar samt efektiviseringar och besparingar. Försörjningstryggheten i Göteborg är en av våra absolut viktigaste uppgifter. 

En stabil ekonomi är en förutsättning för våra nödvändiga satsningar för att klara kommande utmaningar. En stor målsättning är att vi under 2025 ska erbjuda kunderna helt återvunnen och förnybar fjärrvärme. Genom att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt

utrymme möjliggör vi för ett långsiktigt och hållbart agerande. Göteborgs Stad har som långsiktigt krav att vår avkastning liknar andra jämförbara verksamheters. För koncernen som helhet innebär detta att vår soliditet ska vara minst 30 % och räntabilitet på totalt kapital ska vara i intervallet 5–8 % som genomsnitt över en 5-årsperiod. För 2022 uppgick räntabiliteten på totalt kapital till 3,2 % (2,6). Soliditeten var vid årets slut 45,4 % (47,3). Vi skapar betydande värden för våra ägare, Göteborgs Stad, och de som bor och verkar här. I år går 217 miljoner kronor av vår vinst tillbaka till stadens arbete med att skapa en mer hållbar framtid.

Läs mer om vårt ekonomiska resultat på sid 62-83 i pdf:en.

 

 

 

icon-closechevron-disc-rightmenu