GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborg Energi

2022 i korthet

2022 i korthet

Resultat och räntabilitet

Våra medarbetare

Hos oss arbetar 35 % kvinnor och 65 % män. 14 % har utländsk bakgrund. Vårt mål är att spegla Göteborgs demografi på 50 % kvinnor och 37 % med utländsk bakgrund, enligt SCB:s definition.

1 036

Vi har 1 036 medarbetare som tillsammans säkerställer att göteborgarna får prisvärd och leveranssäker energi varje dag.

114

Vi har under 2022 rekryterat 114 nya medarbetare.

Illustration av kvinna och man

50 % fler

Ärenden som vår kundtjänst tog hand om, jämfört med 2021. Många ville ha hjälp med elpriserna.

275 000st

Nu börjar vi rulla ut nya moderna elmätare till alla.

90 000

Så många kunder har laddat ner vår app för att få mindre elräkningar och lägre klimatpåverkan. Testa den du med!

Topp tio

Enligt Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex tillhör Göteborg Energi de tio procent bästa arbetsgivarna i svenskt arbetsliv vad gäller jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor. 

Ny utbildning!

Den första kullen distributionselektriker har tagit examen från Göteborgs Tekniska College. Vi bidrar i utbildningen.

50 % större

Nya Rya värmecentral är större och effektivare än sin föregångare.

dokument-symbol

Tillstånd sökt – för en bioångpanna som ska ersätta användningen av fossil naturgas i Rya kraftvärmeverk.

En glad och en missnöjd smiley.

Enligt senaste undersökningen från SKI får vårt elnätsbolag bättre betyg än genomsnittet hos företagskunder, men tvärtom hos privata kunder. Vi får bli bättre!

Ikoner föreställande sol, elkontakt och batteri.

Nu kan du köpa solceller, laddare och batterier av Göteborg Energi.

Investeringar

Olyckor

med frånvaro

icon-closechevron-disc-rightmenu