GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

VÅRT ENERGISYSTEM

Så funkar det!

Vårt energisystem

Vi arbetar för att göra största möjliga nytta. I en värld som förändras snabbt vill vi i varje situation göra det som innebär minst klimatpåverkan – oavsett var utsläppet sker. Klimatet bryr sig inte om några nationsgränser.

Ett system som klarar det mesta

”Alla ägg i en korg” har aldrig varit en lyckad strategi. Se bilden av vårt energisystem här ovan – som är motsatsen till detta snäva tankesätt. Genom att använda olika energikällor och ha flera olika produktionsanläggningar har vi

förmågan att hantera en värld som snabbt förändras. Det ger oss möjligheter till olika vägval och minskar sårbarheten i våra leveranser. Dessutom ger det oss potential att ytterligare minska vår klimatpåverkan.

En illustration över Göteborgs energisystem.
Se filmen om vårt energisystem
1

Konsumtionssamhället ger upphov till enorma mängder avfall som alldeles för sällan återvinns. Då är energiåtervinning av avfallet till ny el och värme att föredra framför deponering. Sveriges import av avfall gör klimatnytta av just samma anledning. Vi stödjer alla initiativ att minska avfallsmängderna – men tar vårt ansvar för att göra det bästa av det avfall som ändå uppkommer.

2

Raffinaderierna i Göteborg är bland de enda i världen där spillvärmen tas tillvara för att värma en stad. På så sätt minskar vi behovet av ny energiproduktion, vilket är resurseffektivt. Nu investerar raffinaderierna dessutom i förnybar drivmedelsproduktion, vilket är bättre för klimatet.

3

Rya kraftvärmeverk eldas med fossilgas som orsakar utsläpp av koldioxid lokalt. Men det halverar utsläppen som annars hade orsakats av kolkraft för att få fram samma mängd el i vårt nordeuropeiska elsystem. Även på Ryas reservbränsle olja minskas klimatpåverkan jämfört med kol. Vi jobbar för att senast 2025 inte längre behöva använda fossilgas i Rya. Det sker förhoppningsvis i takt med att användningen av kolkraft minskar i norra Europa.

icon-closechevron-disc-rightmenu