GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

LOKALT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Sponsring och
partnerskap för
en hållbar stad.

Lokalt samhällsengagemang

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är hur vi väljer våra sponsringssamarbeten. Våra partners delar våra värderingar och hjälper oss på olika sätt att bidra till ett mer hållbart Göteborg.

Vi är engagerade i Göteborgsvarvet för att bidra till ett hållbart evenemang. Vi är också huvudpartner i Minivarvet för barn i åldern 0–6 år. Under året gav vi stadens förskolor möjligheten att ordna sitt eget Minivarv på hemmaplan.

icon-closechevron-disc-rightmenu