GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Två kvinnliga medarbetare på Göteborg Energi under ett möte.

Finansiella rapporter

Våra finansiella rapporter hittar du på sid 84 och framåt i Års- och hållbarhetsredovisningen.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Resultat och räntabilitet

Även om de närmaste åren kommer att vara fortsatt utmanande ser vi att resultatet långsamt stabiliseras och förbättras. Vi satsar och utvecklas samtidigt som vi är rädda om varje krona och arbetstimme.

Per-Anders Gustafsson, tf VD Göteborg Energi

icon-closechevron-disc-rightmenu