GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

JOBBA MED OSS

Vi behöver de bästa för
att klara våra utmaningar.

Att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats är av central betydelse för att säkra vår kompetensförsörjning. Vårt uppdrag, våra utvecklingsmöjligheter och vår arbetsmiljö lockar och engagerar och vi måste attrahera de kompetenser vi är i behov av.

Lediga tjänster

Konkurrensen om talanger är stor. Vi arbetar hela tiden med vårt anställningserbjudande och vårt ledarskap. Det är avgörande för att utveckla och behålla duktiga krafter.

Vi jobbar för en företagskultur som är lyhörd, affärsmässig och handlingskraftig och följer den i löpande medarbetarundersökningar. För att få en ständigt bättre arbetsplats behöver egenskaper som öppenhet, nyfikenhet och vilja till utveckling premieras.

Göteborg Energi har en mångfasetterad verksamhet och behöver många olika slags kompetenser och personer för att lösa dem. Genom att bemöta varandras olikheter med respekt tas varje individs potential bättre tillvara. 

Nyckeltal medarbetare 2020 2021 2022
Antal anställda
Medelantal 960 1 003 1 032
Tillsvidareanställda 968 992 1 016
Tidsbegränsat anställda 17 16 20
Andel kvinnor/män
Kvinnor 351 (36 %) 351 (35 %) 361 (35 %)
Män 634 (64 %) 657 (65 %) 675 (65 %)
Medelålder 47 47 47
Sjukfrånvaro i % 3,4 2,6 3,4
Personalomsättning i % 7 10 9
Intern rörlighet i % 6 5 6
Chefer
Kvinnor 32 (33 %) 31 (32 %) 33 (34 %)
Män 64 (67 %) 67 (68 %) 63 (66 %)

Ett nära ledarskap

Våra ledare är vår viktigaste kommunikationskanal till alla medarbetare. Vi erbjuder utbildning och utvecklingsmöjligheter för våra ledare och ger dem förutsättningar för ett gott ledarskap. I utvecklingssamtalen finns möjlighet till en fördjupad dialog i frågor som är väsentliga för verksamheten och medarbetaren. 

För att hålla dialogen levande mellan medarbetare, chef och fackliga företrädare följer vi medarbetarnas välbefinnande och löpande temperaturmätning ger kontinuerlig status. Arbetsplatsträffar, tillsammans med uppföljning av mål och resultat, bidrar till ett ökat engagemang i verksamheten.

Extra fokus på tjejer: För att uppmuntra tjejer att välja tekniska utbildningar och yrken har vi deltagit i Introduce Girl to Engineering för högstadieelever och Pepp för gymnasielever/högskolestudenter i samarbete med Womenengineer. Här har våra medarbetare inspirerat och berättat om sina karriärval.

En kvinnlig medarbetare på Göteborg Energi sitter vid ett skrivbord .

Jasleen Kaur och Hanna Bellarp.

Fotomontage av Jasleen Karur och Hanna Bellarp.

Jasleen Kaur och Hanna Bellarp.

Fotomontage av Jasleen Karur och Hanna Bellarp.

Intervju med  Jasleeen Kaur och Hanna Bellarp.

 

Det råder skriande brist på distributionselektriker i energibranschen. Därför har Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Tekniska College skapat en ny yrkesutbildning på området. Hanna Bellarp och Jasleen Kaur från den första kullen färdiga tekniker har inte ångrat sig.

Göteborg Energi är ett jättebra företag som lär ut yrket bra. Jag vill rekommendera att ha sin praktik här.

JASLEEN KAUR, tidigare praktikant på Göteborg Energi

– Det har varit en jättebra utbildning. Många i min omgivning avrådde mig att söka till en så mansdominerad bransch men de fördomarna har verkligen inte besannats, säger Jasleen Kaur som nu har fått jobb som kontaktledningstekniker på Göteborgs Spårvägar, den första kvinnan någonsin på den avdelningen!

– Jag är den första tjejen på 120 år, säger hon och skrattar.
– Det funkar jättebra. Alla är snälla och jag lär mig många nya saker hela tiden.

Varierat och praktiskt arbete

Även Hanna Bellarp är nöjd med sin utbildning.
– Absolut, men eftersom vi var den första årskullen har vi varit lite ”försökskaniner”. Det tar ju ett tag för en utbildning att hitta sin form, säger hon. 

Både Hanna och Jasleen framhåller variationen i arbetsuppgifter och möjligheten att jobba praktiskt och utomhus som stora plus för en distributionstekniker.

– Men det är väldigt stor skillnad på att plugga och vara ute i verkligheten. På skolan jobbade vi med fina, rena kablar men ute i fält kan det se helt annorlunda ut. Trasiga ledningar i leriga gropar där man får hitta lösningar i stunden, säger Hanna.
– På Spårvägen jobbar jag inte bara med kablar utan olika typer av elarbeten. Det är utmanande och roligt att hitta de bästa lösningarna tillsammans med kollegorna, säger Jasleen. 

Rekommenderad praktikplats

Under utbildningen gjorde Hanna och Jasleen sin praktik på Göteborg Energi och båda fick sedan sommarjobb som distributionstekniker.

– Jag kan verkligen rekommendera Göteborg Energi som praktikplats. Handledarna och cheferna var jättebra och kollegorna tog med oss på sociala aktiviteter, säger Hanna Bellarp.
– Vi fick också en bra introduktion till företaget när vi började vilket gjorde att man kände sig välkommen. Göteborg Energi är ett jättebra företag som lär ut yrket bra. Jag vill också rekommendera att ha sin praktik här. Efter jag slutade har jag fortsatt ha kontakt med min handledare som bland annat coachat mig i jobbsökandet, säger Jasleen Kaur.

Ungdomar målar elskåp.
Ungdomar målar elskåp.

Sommarjobb som ger mersmak

Vi har kunnat erbjuda en mängd sommarjobb av olika karaktär och uppdrag till ungdomar och studenter.

  • I samarbete med Göteborgs Stad har vi under sommaren haft hjälp av 56 ungdomar. 48 arbetade med att måla elskåp, fem fick prova på kundservice och två har arbetat på vår enhet för underhåll på kundcentraler för fjärrvärme, gas och fjärrkyla.

  • Vi har välkomnat totalt 200 ungdomar från Rookie Startups på studiebesök/workshop om energi och miljö.

  • Utöver detta har vi kunnat erbjuda ytterligare 58 unga vuxna sommarjobb av vitt skilda slag. Det har handlat om allt från tjänster av tydlig ledarkaraktär i form av assisterande CDO-arbetsledare och projektledning av feriejobb till utvärdering av Tänk:om-stipendiet, projektuppdrag på Energisystem och andra administrativa och mer ingenjörsinriktade tjänster.

Nytt arbetssätt– aktivitetsbaserat med möjlighet att jobba på distans

Utifrån erfarenheter, förväntningar och verksamhetsbehov har vi under året byggt om några av våra arbetsplatser till aktivitetsbaserade ytor för att ha mer ändamålsenliga arbetsytor för våra arbetsuppgifter och olika typer av möten. Vi vill tillsammans med digitala verktyg och funktionella lokaler forma förutsättningar för vårt framtida arbetssätt. 

Medarbetare sitter i en fåtölj och har en laptop ovanpå en kudde i knät.
Medarbetare sitter i en fåtölj och har en laptop ovanpå en kudde i knät.

Säker arbetsplats – medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö i fokus

En säker arbetsplats uppnår vi genom ett engagerat ledar- och medarbetarskap, hög kunskap och ett enhetligt arbetssätt. För att hela tiden förbättra oss och arbeta förebyggande rapporterar vi riskobservationer och tillbud. Under året har vi fått in 80 tillbud och 295 riskobservationer. Vi har haft 32 olycksfall och 8 olycksfall med frånvaro. En förebyggande aktivitet under året har varit att erbjuda alla medarbetare HLR-utbildning. Hos oss, liksom i samhället i stort, har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Genom att erbjuda åtgärder tidigt vid sjukfrånvaro försöker vi påverka frånvarons längd och omfattning.

Vi erbjuder:

  • hälsokartläggning

  • friskvårdsanläggning och gruppträning

  • friskvårdsbidrag

  • omklädningsrum, cykelgarage och cykelservice

  • möjlighet att delta i olika aktiviteter via vår idrottsförening

icon-closechevron-disc-rightmenu