GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Personal på Göteborg Energi iklädda varselkläder.

För dig som vill veta mer

Års- och
hållbarhetsredovisning

GRI-appendix

GRI-appendix

Denna hållbarhetsredovisning har tagits fram enligt GRI Standards, nivå Core. Redovisningen beskriver hur vi arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2022. Vi redovisar samtliga generella standardupplysningar. När det gäller specifika standardupplysningar redovisar vi det som har definierats som väsentligt för verksamheten. Redovisningen har inte granskats av extern part.
 

Vill du veta mer? Ladda ned års- och hållbarhetsredovisningen i pdf-format och läs sid 52-61.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022
icon-closechevron-disc-rightmenu