GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nu får göteborgarna sina nya smarta elmätare – 20 000 bytta hittills

Fram till hösten 2024 ska göteborgarnas samtliga 275 000 elmätare bytas. Utrullningen pågår för fullt och cirka 20 000 mätare är nu på plats. Med de nya smarta elmätarna kan kunderna få bättre koll på sin elförbrukning och snabbare hjälp vid elavbrott.

De nya elmätarna har flera smarta funktioner till exempel ett nytt kundgränssnitt, HAN* (Home Area Network) som möjliggör för kunden att få detaljerad information om sin elanvändning och effektuttag. Foto: Kamstrup

Bakgrunden till elmätarbytet är nya funktionskrav som enligt lag ska finnas i alla landets elmätare senast 1 januari 2025. Hittills har cirka 20 000 nya elmätare installerats och projektet rullar på i snabb takt. Beräknad målgång är i oktober 2024 då alla Göteborgs 275 000 elmätare ska vara bytta.

De nya elmätarna har flera smarta funktioner till exempel ett nytt kundgränssnitt, HAN* (Home Area Network) som möjliggör för kunden att få detaljerad information om sin elanvändning och effektuttag.

Elmätarbytet innebär också bättre förutsättningar att använda elnätets kapacitet mer effektivt och gör elförsörjningen tryggare för alla Göteborgs elnätskunder. Med de nya mätarna går det nämligen att upptäcka fel i lågspänningsnätet inom en minut, det vill säga innan kunden själv har felanmält problemet.

– Vi har sedan länge god koll på vårt högspänningsnät men för att kunna hitta fel i lågspänningsnätet har vi fått förlita oss på att kunden själv kontaktat kundservice. Med de nya mätarna kan vi hantera felen när de uppstår och leva upp till de skärpta lagkrav som gäller från 2025, säger Jennie Sjöstedt, ansvarig för kund och affär på Göteborg Energi Nät.

­– Detta innebär att vi får en helt annan överblick över statusen för hela vårt elnät och att felavhjälpning och information till drabbade kunder kan påbörjas i princip direkt. Vi får kortare avbrottstider, ökad tillgänglighet och förhoppningsvis nöjdare kunder, säger Jennie Sjöstedt.

Så här fungerar det: Genom att nyttja elmätarnas larm för övervakning går en signal direkt till Göteborg Energi Näts övervakningssystem om något fel inträffar. Larmet analyseras och visualiseras i övervakningssystemet. För att inte få felaktiga larm, till exempel när kunden själv tillfälligt stängt av strömmen, krävs larm från minst två larmpunkter. Systemet skapar administrativt ett avbrott vilket blir startpunkt för felavhjälpning.

Fakta elmätarbytet

  • Fram till oktober 2024 pågår utrullningen av Göteborgs 275 000 elmätare
  • Den nya elmätaren heter OMNIA® e-meter och levereras av Kamstrup
  • Själva elmätarbytet utförs av entreprenören Eltel
  • De nya elmätarna har flera smarta funktioner till exempel ett nytt kundgränssnitt, HAN* (Home Area Network) som möjliggör för kunden att få detaljerad information om sin elanvändning och effektuttag. Elmätaren behöver dock kompletteras med extern hårdvara.
  • All praktisk information om elmätarbytet finns på vår webb: https://www.goteborgenergi.se/kundservice/nya-smarta-elmatare

*Vi ser att efterfrågan på HAN-porten är stor bland våra kunder. Därför bjuder vi den 25 maj tillsammans med Research Institutes of Sweden (RISE) in till ett hackaton där kunder får möjlighet att testa HAN-porten och sina kreativa idéer. Mer information om detta event finns här: https://www.goteborgenergi.se/foretag/elmatar-hackaton


För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closechevron-disc-rightmenu