GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Nu får Göteborg en lokal marknadsplats för handel med effektflexibilitet

Nu startar Effekthandel Väst – en marknadsplats med syfte att frigöra kapacitet i det lokala elnätet. På marknadsplatsen kommer Göteborg Energi Nät AB köpa effektflexibilitet av anslutna elnätskunder för att tillsammans skapa ett mer flexibelt elnät och undvika effekttoppar.

Nu startar Effekthandel Väst – en marknadsplats med syfte att frigöra kapacitet i det lokala elnätet.

Att handla med effektflexibilitet är ett sätt att frigöra kapacitet i det lokala elnätet när behoven är som störst, till exempel under den kalla årstiden. Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.

I ett första steg handlar det om företagskunder och marknaden kommer att vara öppen under en pilotperiod under januari till mars 2022. Den första handeln mellan Göteborg Energi Nät och elnätskunden Akademiska Hus har redan genomförts.

– Elektrifieringen i Göteborg tar fart och är nödvändig om vi ska klara omställningen. Men den innebär också att det blir trångt i elnäten och att vi måste använda elen på ett smartare sätt. Därför har vi kraftigt ökat våra elnätsinvesteringar, vi har infört en särskild effektavgift för våra villa- och radhuskunder och nu startar vi Effekthandel Väst, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät och konstaterar att handeln med effekt har stor potential.

– Vi räknar med att handeln i teorin kan frigöra runt 100 megawatt elnätskapacitet, vilket motsvarar två Partille en kall vinter. Så potentialen är väldigt stor. Vi hoppas självklart att många av våra kunder ser möjligheterna att tillsammans med oss vara med och skapa ett smartare och mer flexibelt elnät vilket är en viktig del i energiomställningen, säger han.

För Akademiska Hus var det självklart att hoppa på tåget och erbjuda effektflexibilitet.

– Effektfrågan blir allt viktigare ur såväl ett ekonomiskt som klimatmässigt perspektiv. Vi ser därför Effekthandel Väst som en start och är angelägna om att vara med och utveckla området runt effektstyrning och flexibilitetstjänster, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Fakta Effekthandel Väst

  • Effekthandel Väst är en lokal marknadsplats där Göteborg Energi Nät AB (GENAB), köper effektkapacitet från elnätsanslutna företagskunder
  • Företagskunderna drar tillfälligt ner sin elanvändning alternativ höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.
  • Handeln sker i samarbete med NODES, en oberoende marknadsoperatör och deras marknadsplats

  • Pilotfasen kommer att pågå från januari-mars 2022 och nästa fas mellan november 2022 –mars 2023

Läs mer på: https://www.goteborgenergi.se/foretag/vara-nat/elnat/effekthandel-vast

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska Hus, 072-588 24 21, mia.edofsson@akademiskahus.se

icon-closechevron-disc-rightmenu