GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ny rapport: Fyra av tio göteborgare beredda att ändra sina vanor för att minska effekttoppar i elnätet

Över 60 procent av göteborgarna anser att elektrifieringen i samhället är nödvändig om vi ska klara klimatmålen. Fyra av tio kan också tänka sig att ändra sina vanor för att bidra till minskade effekttoppar i det lokala elnätet. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Göteborg Energi.

I rapporten ”Effektutmaningen”, som har tagits fram av Göteborg Energi, presenteras fakta, prognoser och utmaningar kring effektfrågan. Rapporten innehåller också en undersökning om götebornas syn på effektfrågan.

Elektrifieringen av samhället är snabb och kraftfull. För att omställningen ska lyckas måste elnätskapaciteten i Göteborgsregionen på sikt fördubblas. Vi måste också hushålla med den kapacitet som redan finns i det lokala elnätet, bland annat genom att undvika effekttoppar när fler använder mer el samtidigt.

I rapporten ”Effektutmaningen”, som har tagits fram av Göteborg Energi, presenteras fakta, prognoser och utmaningar kring effektfrågan. Rapporten innehåller också en undersökning om götebornas syn på effektproblematiken.

Resultatet visar bland annat att många göteborgare känner till diskussionen om effekt och kapacitetsbrist i elnätet men är osäkra på vad det egentligen innebär. Det finns också en osäkerhet kring om och på vilket sätt privatpersoner kan påverka situationen.

Samtidigt anser över 60 procent att elektrifieringen i samhället är nödvändig för att klara klimatomställning och hela fyra av tio göteborgare (43 procent) svarar att de är beredda att förändra sina vanor för att bidra till ett jämnare effektuttag och minskade effekttoppar i elnätet.

– Som göteborgarnas eget energibolag ansvarar vi självklart för att vårt elnät räcker till alla och fungerar som det ska. Men den omfattande elektrifieringen av samhället har bara börjat. Även om vi ökar våra investeringar kraftigt de kommande åren och genomför en rad kapacitetsskapande åtgärder i elnätet behöver vi också göteborgarnas hjälp. Det handlar om att förstå vad effekt är och bli medveten om sitt eget förbrukningsmönster, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och konstaterar att undersökningens resultat är glädjande.

– Behovet av mer information och kunskapsdelning i de här frågorna är tydligt men många göteborgare känner till diskussionen om effekt och vill veta mer. Det är självklart extra roligt att över 40 procent faktiskt kan tänka sig att förändra sina vanor inom en snar framtid, säger han.

Undersökningen som presenteras i rapporten ”Effektutmaningen” har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Göteborg Energi. Den bygger på 1 001 intervjuer med personer boende i Göteborgs kommun och är representativ. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under perioden 23 juni – 2 juli 2021.

Ta del av hela undersökningen genom att ladda ner rapporten i PDF-format. Den finns här och som relaterat material till detta pressmeddelande.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus