GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborgs hamn med Läppstiftet och Göteborgsoperan.
Minirapport

Ny rapport: Effektutmaningen

Effektutmaningen måste lösas gemensamt – och vi har många göteborgare med oss.

September 2021.

Som regionens ledande energibolag är det Göteborg Energis uppgift att se till att hushåll, industrier och verksamheter får sitt behov av el tillgodosett. Och vi tar leveranssäkerheten på största allvar. Men elektrifieringen av samhället är snabb  och kraftfull. Hur ska vi klara trycket när fler vill använda mer el samtidigt? Vilka konsekvenser får den dramatiskt ökande efterfrågan på el? Hur får vi vårt elnät  att räcka till för den nödvändiga omställningen?

Därför har vi tagit fram denna minirapport där vi presenterar fakta, prognoser, utmaningar och möjligheter kring effektfrågan. Naturligtvis ville vi också veta hur allmänheten ser på effekt- problematiken. Hur väl insatta är göteborgarna i frågan? Hur ser de på ansvarsfrågan och vilken vilja finns att bidra med egna initiativ? Vi gav Kantar Sifo i uppdrag att undersöka saken. Undersökningen genomfördes under perioden 23 juni – 2 juli 2021 och 1 001 göteborgare ingick i webbpanelen.

Speciellt två besked är viktiga för oss: 

  • Kunskapen om frågan är överraskande stor, men mer information behövs.

  • Fyra av tio av de tillfrågade tänker ändra sina konsumtionsvanor.

Övrigt innehåll i rapporten

  • Detta innebär kapacitetsbrist

  • Elektifieringens utmaningar

  • Ett kraftigt växande kapacitetsbehov

  • Konkret förslag för mer effekt

  • Göteborgarna om den egna energikonsumtionen 

  • Alla göteborgare kan vara en del av lösningen 

  • Göteborgarna om att ändra sina rutiner 

  • Vår VD summerar 

Stadsutveckling

Stadsutveckling - en eleffektutmaning

Den stora urbaniseringstrenden, elektrifieringen av fordonsflottan samt en industri i tillväxt höjer efterfrågan på eleffekt i Göteborg.
Utsikt över Göteborg

Kan vi få elbrist i Sverige?

Trots att Sverige exporterar mer el än vad vi importerar hotas vi av elbrist, vad beror det på?
icon-closechevron-disc-rightmenu