GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nu bygger vi Sveriges största solcellspark i Göteborg

Göteborg Energi gör en storsatsning på solcellsparker i Göteborg. Fram till år 2020 ska parker motsvarande 10 MW byggas och vi rivstartar med två parker i Säve och Gårdsten. Solcellsparken i Säve blir Sveriges hittills största på 5 MW, vilken producerar el motsvarande hushållselen för 1000 villor under ett år. En del av parken kommer också att avsättas till andelsägande för privatpersoner.

Nu bygger Göteborg Energi Sveriges hittills största solcellspark. Bilden föreställer solceller på tak.

– Intresset för solenergi har vuxit explosionsartat de senaste åren och det finns en stor efterfrågan på olika solcellslösningar bland våra kunder. Med vår satsning ökar vi produktionen av förnybar el i Göteborg och tar ytterligare ett steg mot ett förnybart energisystem Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda både företagskunder och privatkunder att vara med på resan, säger David Hellström, marknads- och försäljningsdirektör på Göteborg Energi.

Solcellsparken i Säve uppförs strax norr om flygfältet. Marken ägs av Serneke, som också kommer att köpa en stor del av den el som produceras där. Solcellsparken byggs på en 11 hektar stor yta, vilket motsvarar lite mindre än 16 fotbollsplaner och beräknas stå klar under hösten 2018.

– Solen är framtidens förnybara energikälla. Att kommunala bolag vågar och ser till att genomföra sådana här satsningar är extremt viktigt för att vi ska få fart på utvecklingen av solenergi. Vi måste jobba tillsammans för att skapa det hållbara samhället, ingen kan göra det på egen hand, säger Ola Serneke, VD på Serneke.

Att bygga en andelsägd solcellspark i Göteborg var också ett förslag från en medborgare som inkom till staden 2017 inom ramen för det så kallade Göteborgsförslaget.

– Många göteborgare har inte möjlighet att bygga solceller på egna tak men vill ändå bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. Därför känns det extra roligt att nu kunna förverkliga förslaget som vi fick till oss i staden, säger Göteborg Energis styrelseordförande Elisabeth Undén (MP).

Exakt hur andelsägandet kommer att se ut är inte klart, bland annat beroende på utfallet av den statliga utredning kring skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion som pågår. Det går dock att göra en intresseanmälan på vår webb redan nu.

Mer information om satsningen på solcellsparker och fördjupat material kring solceller finns på vår webb:

https://www.goteborgenergi.se/Privat/Solenergi/Solcellspark

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig, Göteborg Energi 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Elisabeth Undén (MP), ordförande Göteborg Energis styrelse 072-515 38 57

Johan Live, pressansvarig, Serneke Group AB, 076-868 11 37, johan.live@serneke.se


Fakta Göteborg Energis satsning på solcellsparker

  • Bolagets ledning och styrelse har fattat ett inriktningsbeslut att fram till 2020 bygga solcellparker om totalt 10 MW, vilket ger göteborgarna cirka 10 GWh förnybar el från solen årligen
  • I ett första steg byggs en solcellspark om 5 MW i Säve (strax norr om, flygfältet) och därefter planeras en park om 1 MW i Gårdsten
  • Marken i Säve arrenderas av Sereneke och i Gårdsten planeras parken uppföras i anslutning till vindkraftverket på kommunal mark. Parken i Säve beräknas stå klar under hösten 2018
  • En del av parken i Säve kommer att avsättas för någon typ av andelsägande
  • Säveparken byggs på ett 11 hektar stort område, vilket motsvarar lite mindre än 16 fotbollsplaner och parken i Gårdsten blir cirka 1,6 hektar vilken motsvarar 2 fotbollsplaner. Solcellselen som produceras kommer att räcka till hushållselen (5 000 kWh) för 1000 respektive 200 villor under ett år.
  • Solcellsparken i Säve kommer att delfinansieras med bidrag från Naturskyddsföreningen, genom att Göteborg Energis kunder köper el märkt Bra Miljöval.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus