GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
hållbaraihop

HUR LITE
KAN DU GÖRA
FÖR KLIMATET?

Vi måste gå från ord till handling

År 2030 ska Göteborg vara en ekologiskt hållbar stad. För att komma dit måste vi ställa om. Vägen dit stakas ut i Göteborgs miljö- och klimatprogram.

Målen i programmet är ambitiösa:

  • Naturen: Göteborg har hög biologisk mångfald.

  • Klimatet: Göteborgs klimatavtryck är nära noll.

  • Människan: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.

Men det går för långsamt. Uppföljningen av programmet visar att målen inte kommer att nås med nuvarande arbetssätt och tempo. 

Fler måste göra mer (eller mindre!) och tillsammans måste vi hitta nya lösningar. I dagsläget är det endast ett delmål som kommer att uppnås, nämligen målet att Göteborgs Stad enbart ska producera energi av förnybara källor - det delmål som Göteborg Energi ansvarar för. Läs mer om en av de viktigaste bidragande orsakerna till detta.

Vad kan jag göra?

Både som privatperson och representant för ett företag kan du göra lite mindre för klimatet. Jo, det är faktiskt vad du bör göra. Använda mindre energi, köpa mindre mängd nya kläder, resa mindre. Då kan vi tillsammans bli hållbara ihop.

Vi har samlat våra bästa och enklaste energispartips på varsin sida för privatpersoner och företag. Privatpersoner kan också ladda ner vår app Göteborg Energi. I den kan du med hjälp av Elkollen sätta energisparmål som du kan följa upp, och mycket annat matnyttigt. 

Vad krävs för att Göteborg uppnår sina mål?

Det finns åtgärder som bidrar till uppfyllelsen av flera mål och delmål.

Biologisk mångfald

Ett exempel är den gröna infrastrukturen, det vill säga livsmiljön för den biologiska mångfald som vi människor är lika beroende av som ett stabilt klimat. När Göteborg både växer och förtätas, försvinner värdefulla naturmiljöer och vandrings- och spridningsvägar för djur och växter. Här måste fler hjälpas åt för att förstärka den gröna infrastrukturen genom att upplåta mer yta till inhemska arter, gärna i strategiskt placerade stråk.

Kör mindre bil

En annan viktig åtgärd är att minska användningen av personbilar. Elektrifieringen av trafiken räcker inte för att uppnå stadens mål för klimat eller luftkvalitet, och en biltät stad gör det också mer utmanande för den biologiska mångfalden och människors livsvillkor.

Handla cirkulärt

Vi måste också öka kunskapen om vilken påverkan våra inköp har. Pengarna som spenderas varje år måste användas klokare för att minska skadorna på miljö, klimat och människor både i och utanför Göteborg. Tillgången till mätmetoder och kunskap om mer cirkulära lösningar är bristfällig för de flesta inköpskategorier. En enkel åtgärd i sammanhanget är att öka andelen ekologiska livsmedel eller att handla återvunna kläder. På bilden ser du avlagda jeans som hittat nytt liv som väskor.

Sprid engagemanget

Sist, men inte minst, måste vi lyckas skapa ett större engagemang bland samtliga göteborgare och besökare för arbetet att nå målen. Fler måste bidra och acceptans måste finnas för de förändringarna som ska genomföras. Detta är en förändring vi alla måste vara en aktiv del av.
Läs Göteborg Stads rapport

Vår största klimatinvestering någonsin

År 2020 vässade Göteborg Energi klimatambitionerna och beslutade att all fjärrvärme senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor. En ny biobränsleeldad ångpanna på Ryaområdet är den viktigaste åtgärden för att nå målet. Nu blir anläggningen verklighet.
icon-closechevron-disc-rightmenu