GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
hållbaraihop

GÖR MINDRE SÅ GÖR VI
MER TILLSAMMANS

I Västsverige släpper vi ut tio gånger mer koldioxid än vad vi borde och svenskarna lever som om vi hade fyra jordklot till vårt förfogande.

I allt detta mer, mer, mer kan du påverka genom att göra mindre. 

Du kan: 

  • ela smartare genom att använda mindre el och vid rätt tillfällen 

  • använda lite mindre plast och återvinna den plast du använder 

  • shoppa second hand och handla mindre nytt 

  • hemestra istället för att resa långt med fossildrivna färdmedel

Och vi på Göteborg Energi fortsätter jobba för trygga och hållbara energileveranser.

Med digitala verktyg som Mina sidor, vår app och tjänsten Elkollen hjälper vi dig att hushålla och planera din elanvändning så att du kan spara en slant samtidigt som du gör en insats för klimatet.

Tillsammans ställer vi om.

Vad kan jag göra?

Vi har samlat våra bästa och enklaste energispartips på varsin sida för privatpersoner och företag. Privatpersoner kan också ladda ner vår app Göteborg Energi. I den kan du med hjälp av Elkollen sätta energisparmål som du kan följa upp, och mycket annat matnyttigt. 

Vad krävs för att Göteborg uppnår sina mål?

År 2030 ska Göteborg vara en ekologiskt hållbar stad. För att komma dit måste vi ställa om. Vägen dit stakas ut i Göteborgs miljö- och klimatprogram.

Målen i programmet är ambitiösa:

  • Naturen: Göteborg har hög biologisk mångfald.

  • Klimatet: Göteborgs klimatavtryck är nära noll.

  • Människan: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.

Det finns åtgärder som bidrar till uppfyllelsen av flera mål och delmål.

Biologisk mångfald

Ett exempel är den gröna infrastrukturen, det vill säga livsmiljön för den biologiska mångfald som vi människor är lika beroende av som ett stabilt klimat. När Göteborg både växer och förtätas, försvinner värdefulla naturmiljöer och vandrings- och spridningsvägar för djur och växter. Här måste fler hjälpas åt för att förstärka den gröna infrastrukturen genom att upplåta mer yta till inhemska arter, gärna i strategiskt placerade stråk.

Kör mindre bil

En annan viktig åtgärd är att minska användningen av personbilar. Elektrifieringen av trafiken räcker inte för att uppnå stadens mål för klimat eller luftkvalitet, och en biltät stad gör det också mer utmanande för den biologiska mångfalden och människors livsvillkor.

Handla cirkulärt

Vi måste också öka kunskapen om vilken påverkan våra inköp har. Pengarna som spenderas varje år måste användas klokare för att minska skadorna på miljö, klimat och människor både i och utanför Göteborg. Tillgången till mätmetoder och kunskap om mer cirkulära lösningar är bristfällig för de flesta inköpskategorier. En enkel åtgärd i sammanhanget är att öka andelen ekologiska livsmedel eller att handla återvunna kläder. På bilden ser du avlagda jeans som hittat nytt liv som väskor.

Sprid engagemanget

Sist, men inte minst, måste vi lyckas skapa ett större engagemang bland samtliga göteborgare och besökare för arbetet att nå målen. Fler måste bidra och acceptans måste finnas för de förändringarna som ska genomföras. Detta är en förändring vi alla måste vara en aktiv del av.
Läs Göteborg Stads rapport

Vår största klimatinvestering någonsin

År 2020 vässade Göteborg Energi klimatambitionerna och beslutade att all fjärrvärme senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor. En ny biobränsleeldad ångpanna på Ryaområdet är den viktigaste åtgärden för att nå målet. Nu blir anläggningen verklighet.
icon-closechevron-disc-rightmenu